Malwarebytes
Incident Response

Skraca czas obecności zagrożeń w systemach oraz ogranicza konieczność przywracania zainfekowanych punktów końcowych z obrazów.

Pobierz wersję próbną Skontaktuj się z nami

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Ponemon Institute wykrycie naruszeń wynikających z obecności złośliwych programów lub działalności przestępców zajmuje średnio 229 dni, a usunięcie ich skutków — 82 dni. Podjęcie stosownych działań w odpowiedzi na zdarzenia wymaga znacznej ilości czasu, dlatego samo przywrócenie pojedynczego punktu końcowego z obrazu może trwać wiele godzin. Innymi słowy, długi czas obecności zagrożeń i czasochłonne przywracanie systemów przez doświadczony zespół IT wydają się być nieuniknione. Malwarebytes Incident Response zmienia zasady gry.

Automatyczne reagowanie na zagrożenia

Wstępne wdrożenie Malwarebytes Incident Response na punktach końcowych pozwala korzystać z funkcji wykrywania i usuwania zagrożeń za pomocą jednego przycisku. Co więcej, automatyzacja procesu reagowania na zagrożenia pozwala firmom przyspieszyć działanie przepływów reakcji, skracając przy tym czas obecności złośliwego oprogramowania na punktach końcowych.

Dokładne i kompleksowe usuwanie zagrożeń

Większość prób usunięcia złośliwego oprogramowania skupia się w głównej mierze na aktywnych, wykonywalnych zagrożeniach, pomijając jednak liczne komponenty rozsiane po systemie, które stwarzają duże ryzyko ponownej infekcji. Nasz zastrzeżony mechanizm Linking Engine całkowicie usuwa infekcję — w tym wszystkie powiązane z nią artefakty — przywracając punkt końcowy do należytego stanu technicznego.

Elastyczne wdrażanie i integracja

Malwarebytes Incident Response obejmuje opcje agentów trwałych i nietrwałych, zapewniając elastyczne możliwości wdrażania w zróżnicowanych środowiskach IT. Rozwiązanie pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą zabezpieczeń, spełniając jednocześnie wymogi systemów operacyjnych działających na punktach końcowych (Windows i Mac OS X).

Platforma chmurowa Malwarebytes: Pulpit nawigacyjny

Główny pulpit nawigacyjny zapewnia ogólny wgląd w stan chronionych punktów końcowych i ich ostatnią aktywność.

Platforma chmurowa Malwarebytes: Pulpit nawigacyjny

Platforma chmurowa Malwarebytes: Zagrożenia

Wyświetla podsumowanie zagrożeń zidentyfikowanych na wszystkich chronionych punktach końcowych.

Platforma chmurowa Malwarebytes: Zagrożenia

Platforma chmurowa Malwarebytes: Ustawienia zasad

Pozwala wybierać opcje skanowania przez Incident Response.

Platforma chmurowa Malwarebytes: Ustawienia zasad

Breach Remediation: agent nietrwały (Windows)

Nietrwały agent wiersza poleceń może być wdrażany na żądanie w celu przeprowadzania zadań skanowania i usuwania skutków ataków.

Breach Remediation: agent nietrwały (Windows)

Forensic Timeliner (Windows)

Gromadzi szczegółowe informacje o zdarzeniach z dzienników systemu Windows na potrzeby analizy kryminalistycznej.

Forensic Timeliner (Windows)

Technologia Malwarebytes Incident Response

Mechanizm Incident Response

Mechanizm Incident Response

Udostępnia funkcje szybkiego, niezwykle skutecznego skanowania na żądanie w oparciu o harmonogram lub w sposób automatyczny.

Funkcja Linking Engine Remediation

Funkcja Linking Engine Remediation

Technologia działająca bez sygnatur identyfikuje i dokładnie usuwa wszystkie pozostałości zagrożeń powiązane z pierwotną zawartością.

Wiele trybów skanowania

Wiele trybów skanowania

Tryby szybkiego, pełnego i niestandardowego skanowania udostępniają szereg opcji konfiguracji, dzięki którym wyszukiwanie odbywa się w sposób nieuciążliwy dla użytkowników końcowych.


Breach Remediation

Breach Remediation

To niewielkie i nietrwałe (bezagentowe) narzędzie, pozwalające na wdrażanie i integrację z istniejącymi narzędziami innych firm — w tym platformami do zarządzania punktami końcowymi i systemami SIEM. Zadaniem narzędzia jest wykrywanie złośliwego oprogramowania w obrębie punktów końcowych połączonych z siecią za pomocą wskaźników naruszeń (IOC) dostępnych w platformie udostępniania zagrożeń OpenIOC.

Forensic Timeliner

Forensic Timeliner

W krótkim czasie gromadzi i rejestruje szczegóły zdarzeń z ponad 20 repozytoriów dzienników systemu Windows, a następnie wyświetla je w sposób chronologiczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespoły ds. zabezpieczeń są w stanie odkryć moment i sposób naruszenia bezpieczeństwa danego punktu końcowego oraz potencjalne kierunki dalszego rozprzestrzeniania ataku.

Platforma chmurowa Malwarebytes

Platforma chmurowa Malwarebytes

Pozwala na dostarczanie produktu Malwarebytes Incident Response za pośrednictwem pojedynczego, ujednoliconego agenta dla punktów końcowych. W efekcie procesy wdrażania i zarządzania ulegają uproszczeniu, a rozwiązanie pozwala na łatwe skalowanie. Konsola udostępnia centralne funkcje zarządzania oraz skonsolidowany widok zagrożeń — na skalę wszystkich punktów końcowych ze wszystkich lokalizacji geograficznych.

Zadzwoń do działu sprzedaży Skontaktuj się z nami Pobierz wersję próbną

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język