Incident Response — zdalne usuwanie złośliwego oprogramowania i skutków jego działalności | Malwarebytes
Lokalizacja:
IP:
Firma:
Status: Brak ochrony Malwarebytes Privacy
Status: Chroniony

Malwarebytes
Incident Response

Skróć czas reakcji i usprawnij swój plan reagowania na incydenty SOC
dzięki automatycznemu usuwaniu skutków naruszenia.

BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA Pobierz arkusz danych

MALWAREBYTES INCIDENT RESPONSE

Malwarebytes Incident Response to zaufany standard w automatycznym usuwaniu skutków zdarzeń w punktach końcowych. Rozwiązanie to zwiększa odporność przedsiębiorstwa na zagrożenia cybernetyczne i usprawnia proces reagowania na incydenty, skracając czas reakcji dzięki szybkim i kompletnym działaniom naprawczym.

Dzięki naszemu zautomatyzowanemu podejściu zyskujesz większą wydajność operacyjną, która oszczędza czas analityków, zachowuje produktywność użytkowników i zwiększa bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Malwarebytes Incident Response to zaufany standard w automatycznym usuwaniu skutków zdarzeń w punktach końcowych. Rozwiązanie to zwiększa odporność przedsiębiorstwa na zagrożenia cybernetyczne i usprawnia proces reagowania na incydenty, skracając czas reakcji dzięki szybkim i kompletnym działaniom naprawczym.

Dzięki naszemu zautomatyzowanemu podejściu zyskujesz większą wydajność operacyjną, która oszczędza czas analityków, zachowuje produktywność użytkowników i zwiększa bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Skróć czasu reakcji

Skróć czasu reakcji

Zaufany standard zautomatyzowanego przywracania sprawności punktów końcowych, który pozwala wyeliminować zagrożenia dzięki krótszemu czasowi reakcji i całkowitemu usunięciu skutków naruszenia.

Koordynacja wszystkich inwestycji w bezpieczeństwo

Koordynacja wszystkich
inwestycji w bezpieczeństwo

Nasz interfejs API umożliwia integrację z całym zestawem zabezpieczeń w celu dalszej automatyzacji i koordynacji procesów bezpieczeństwa.

Wybierz własną drogę

Wybierz własną drogę

Dzięki możliwości wyboru agenta trwałego lub nietrwałego nasze elastyczne opcje zapewniają wdrożenie zgodnie ze strategią punktów końcowych.

Zautomatyzowane, kompletne usuwanie skutków ataków w punktach końcowych

Zautomatyzowane, kompletne usuwanie skutków ataków
w punktach końcowych

Nasze zautomatyzowane podejście eliminuje konieczność ręcznego usuwania skutków ataków złośliwego oprogramowania, uwalniając cenny czas zasobów i zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Dzięki naszej autorskiej technologii Twoja firma zyskuje możliwość skutecznego i dokładnego usunięcia skutków ataku w punktach końcowych już w momencie wystąpienia ataku.

Przeczytaj studium przypadku

Zautomatyzowane, kompletne usuwanie skutków ataków
w punktach końcowych

Zautomatyzowane, kompletne usuwanie skutków ataków w punktach końcowych

Nasze zautomatyzowane podejście eliminuje konieczność ręcznego usuwania skutków ataków złośliwego oprogramowania, uwalniając cenny czas zasobów i zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Dzięki naszej autorskiej technologii Twoja firma zyskuje możliwość skutecznego i dokładnego usunięcia skutków ataku w punktach końcowych już w momencie wystąpienia ataku.

Przeczytaj studium przypadku

Szerokie możliwości integracji technologii
w celu automatyzacji działań w ramach
inwestycji SOC

Cyberodporność opiera się na współdziałających ze sobą systemach bezpieczeństwa. Nasz gotowy do integracji interfejs API umożliwia udostępnianie informacji i automatyzację działań we wszystkich rozwiązaniach w celu przyspieszenia procesów SOC dzięki szybszym działaniom, które chronią i reagują na ataki w momencie ich wystąpienia.

Szerokie możliwości integracji technologii w celu automatyzacji działań w ramach inwestycji SOC

Szerokie możliwości integracji technologii
w celu automatyzacji działań w ramach
inwestycji SOC

Szerokie możliwości integracji technologii w celu automatyzacji działań w ramach inwestycji SOC

Cyberodporność opiera się na współdziałających ze sobą systemach bezpieczeństwa. Nasz gotowy do integracji interfejs API umożliwia udostępnianie informacji i automatyzację działań we wszystkich rozwiązaniach w celu przyspieszenia procesów SOC dzięki szybszym działaniom, które chronią i reagują na ataki w momencie ich wystąpienia.

Wbudowany w chmurze, aby uprościć reagowanie w punktach końcowych w rozproszonych lokalizacjach i wśród rozproszonych pracowników

Wbudowany w chmurze, aby uprościć
reagowanie w punktach końcowych
w rozproszonych lokalizacjach
i wśród rozproszonych pracowników

Wbudowana w chmurze nasza platforma Nebula łatwo się skaluje i zapewnia skonsolidowany wgląd w reagowanie na incydenty związane z zagrożeniami na wszystkich geograficznie rozproszonych punktach końcowych.

Wbudowany w chmurze, aby uprościć
reagowanie w punktach końcowych
w rozproszonych lokalizacjach
i wśród rozproszonych pracowników

Wbudowany w chmurze, aby uprościć reagowanie w punktach końcowych w rozproszonych lokalizacjach i wśród rozproszonych pracowników

Wbudowana w chmurze nasza platforma Nebula łatwo się skaluje i zapewnia skonsolidowany wgląd w reagowanie na incydenty związane z zagrożeniami na wszystkich geograficznie rozproszonych punktach końcowych.

Zacznij swoją podróż

Dołącz do społeczności ponad 70 000
korporacyjnych klientów Malwarebytes, którzy zapewnili
odporność punktów końcowych na zagrożenia.

Wybierz język