Zadbaj o ochronę danych i zgodność z RODO dla swojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Co to jest GDPR? Kluczowe informacje

Unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) ma na celu ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego ochrony danych na terenie całej Unii Europejskiej (UE) i aktualizację obecnych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Ed Brown z działu Malwarebytes Legal poda wszystkie podstawowe informacje dotyczące GDPR.

Icon

Rozporządzenie RODO obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Ma wpływ na każdy podmiot gospodarczy, który przechowuje lub wykorzystuje europejskie dane osobowe zarówno na terenie Europy, jak i poza nią.1

Icon

Rozporządzenie GDPR opiera się na zasadzie prawidłowego zarządzania danymi. Aby osiągnąć odpowiedni poziom ochrony danych, organizacje muszą wprowadzić zasady ochrony prywatności w fazie projektowania (ang. "privacy by design"), prywatności w ustawieniach domyślnych (ang. "privacy by default") i odpowiedzialności (ang. "accountability").

Bez zbędnej zwłoki i, jeżeli jest to wykonalne, nie później niż 72 godziny po otrzymaniu informacji o tym obowiązku.2

Icon

Zmiany w prawie nakładają surowsze kary finansowe na przedsiębiorstwa, które niewłaściwie zarządzają danymi osobowymi lub nie zapewniają im właściwej ochrony.

Każda osoba, która poniosła szkodę materialną lub niematerialną w wyniku naruszenia rozporządzenia, ma prawo do odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego dane za poniesioną szkodę.3

Icon

GDPR nakłada na organizacje, w tym duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, obowiązek ponownej oceny kontroli przetwarzania danych i wdrożenia planu mającego na celu osiągnięcie zgodności z rozporządzeniem.

Rozporządzenie RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku.
Można przeczytać o tym więcej w tekście
https://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html

Zgodność z RODO

Zgodność z rozporządzeniem GDPR dotyczy wielu interesariuszy w całej organizacji. Nowe stanowisko proponowane w GDPR, inspektor ochrony danych (Data Protection Officer, DPO), jest wymagane do ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Żadna pojedyncza technologia lub proces nie zapewni zgodności z przepisami we wszystkich trzech filarach rozporządzenia – w zakresie prawa i zgodności z nim, technologii i danych. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować się do rozporządzenia GDPR i lepiej chronić dane swojej organizacji.

Sprawdź nasz przewodnik Quick Start Guide

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język