POLITYKA PRYWATNOŚCI MALWAREBYTES

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018 r.

Wierzymy, że każdy ma prawo do życia wolnego od złośliwego oprogramowania. Równie mocno wierzymy, że każdy ma prawo do prywatności i kontroli nad swoimi danymi osobowymi. To fundamentalne przekonanie ukształtowało naszą Politykę prywatności.

Będziemy wyraźnie informować o tym, jakie dane gromadzimy i dlaczego. Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Głównym celem, jaki przyświeca nam podczas gromadzenia danych osobowych, jest dostarczanie efektywnych produktów i usług, które zapewniają szybszą i bardziej dynamiczną reakcję na nowe i nieznane zagrożenia.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do stron internetowych i produktów firmy Malwarebytes i wyjaśnia, w jaki sposób Malwarebytes gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i zabezpiecza dane osobowe użytkownika. Opisano w niej również możliwości dokonania wyboru w zakresie wykorzystywania, dostępu i poprawiania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:privacy@malwarebytes.com.

Uwaga: Poniżej wykorzystano terminologię prawniczą.

Kiedy gromadzimy dane osobowe użytkownika?

Możemy gromadzić dane osobowe, gdy: (1) użytkownik zdobywa licencję na nasze oprogramowanie lub je wykorzystuje („gromadzenie przez oprogramowanie”); (2) użytkownik wchodzi w interakcje z określonymi częściami naszej strony internetowej, takimi jak fora, blogi i centrum wsparcia („gromadzenie przez stronę internetową”); oraz (3) gdy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub w inny sposób („gromadzenie w ramach komunikacji”).

Prostymi słowami

Gromadzimy dane o użytkowniku, gdy wykorzystuje on nasze oprogramowanie, stronę internetową lub komunikuje się z nami w inny sposób.

Jakie dane gromadzimy?

Możemy zbierać zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Dane osobowe to informacje, które są podawane bezpośrednio przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, lub informacje, które mogą być wykorzystane (tylko one lub w połączeniu z innymi danymi) do identyfikacji użytkownika, takie jak adres e-mail, numer telefonu i nazwa użytkownika.

Możemy gromadzić następujące dane osobowe użytkownika: dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu); unikalne identyfikatory (takie jak nazwa użytkownika i hasło wykorzystywane do uwierzytelniania kont i produktów Malwarebytes) oraz numer identyfikacyjny urządzenia, informacje o firmie użytkownika (takie jak jej nazwa, wielkość, rodzaj prowadzonej działalności) oraz informacje związane z korzystaniem z naszych produktów opisane w sekcji poniżej.

Nasi zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić dane rozliczeniowe (numery kart kredytowych i adresy rozliczeniowe) w naszym imieniu, w celu realizacji zamówień.

Dane nieosobowe to wszystkie informacje, które nie są danymi osobowymi lub są informacjami, które były danymi osobowymi, ale zostały zmodyfikowane i/lub zestawione z innymi danymi w celu uzyskania danych nieosobowych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, pewne informacje gromadzimy automatycznie. Informacje te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki itp.), system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane o sekwencji odwiedzanych stron internetowych, co ma na celu analizę trendów w zestawionych i anonimowych danych zawierających identyfikatory urządzeń oraz umożliwienie administrowania stroną.

Prostymi słowami

Istnieją dwa typy zbieranych przez nas danych: dane osobowe i nieosobowe.

Gromadzenie przez oprogramowanie – zbieranie informacji o użytkowniku, gdy korzysta on z naszego oprogramowania

Nagłówek User-Agent String

Wszelkie komunikaty interfejsu API pochodzące z dowolnego oprogramowania klienckiego mają identyfikator w postaci ciągu znaków, który zawiera informacje o samym oprogramowaniu, w tym:

 • informacje o programie i konfiguracji, z której wysłano żądanie,
 • bieżący stan licencji (określony przez produkt),
 • wersję oprogramowania, jak również wszelkich komponentów podrzędnych (obecnie bazy danych), z których korzysta oprogramowanie.

Dlaczego?

Umożliwia nam to zarządzanie produktem Malwarebytes użytkownika i upewnienie się, że produkt jest aktualny.

Dane GeoIP

Gromadząc dane z systemów klienckich nie zachowujemy adresu IP, z którego pochodzi żądanie. Jednakże wykorzystujemy go do zbierania informacji geograficznych o systemie, z którego pochodzi zgłoszenie, takich jak:

 • dane lokalizacyjne informujące o kontynencie, kraju, mieście i przybliżonej szerokości/długości geograficznej użytkownika na podstawie jego adresu IP;
 • informację o rodzaju łącza (telefoniczne/szerokopasmowe/satelitarne/mobilne);
 • informację o dostawcy usług internetowych, za pośrednictwem którego użytkownik łączy się z siecią;
 • informacje o organizacji, która ma licencję na używanie danego adresu IP (jeśli dotyczy).

Dlaczego?

Nasz zespół ds. złośliwego oprogramowania może śledzić wzorce i epidemie potencjalnie niepożądanego oprogramowania (ang. Potentially Unwanted Program, PUP) i wirusów.

Dane dotyczące działania

Gromadzimy dane, które są niezbędne do działania oprogramowania lub do dostarczania go użytkownikowi. Możemy na przykład gromadzić dane dotyczące procesów i działań w systemie, aby przeprowadzić ich wycofanie lub operację przywracania systemu.

Dlaczego?

Dzięki temu nasze produkty mogą działać tak, jak powinny, w tym wykrywać i usuwać złośliwe oprogramowanie i kody PUP, a także umożliwiać operacje wycofywania i odzyskiwania.

Dane dotyczące klientów

Oprócz danych dotyczących działania, gromadzimy dane klientów z każdego programu stanowiącego element środowiska wykorzystywanego przez klienta (tj. naszego oprogramowania i systemu operacyjnego, na którym jest ono zainstalowane). W ten sposób gromadzimy następujące informacje:

 • system operacyjny, na którym zainstalowany jest program;
 • język interfejsu wykorzystywany w tym systemie;
 • architektura procesora (tj. 32- lub 64-bitowa);
 • stosowany system plików (np. FAT32);
 • informacje dotyczące zabezpieczeń systemu Windows/centrum akcji, w tym ustawienia bezpieczeństwa oraz zainstalowane i używane programy;
 • informacje o innych ustawieniach programu Malwarebytes oraz ich konfiguracji;
 • informacje na temat korzystania z naszego oprogramowania lub usług („Log Data”).

Dlaczego?

Dzięki temu możemy gromadzić dane dotyczące działania naszych produktów w różnych środowiskach sprzętowych i programistycznych. Dysponując takimi danymi możemy ulepszać nasze produkty, jak również optymalizować je pod kątem różnych konfiguracji systemu, z których korzystają nasi użytkownicy.

Dane identyfikacyjne urządzenia

Każdy system jest identyfikowany przez przypisanie mu osobnego identyfikatora generowanego przez program Malwarebytes w czasie jego instalacji.

Dlaczego?

Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie oszacować naszą bazę instalacyjną. Jesteśmy również w stanie zidentyfikować zmiany w poszczególnych systemach na przestrzeni czasu, co pozwala nam rozpoznawać trendy, które są wykorzystywane do udoskonalania naszych produktów.

Dane dotyczące licencji

Gromadzimy dane pochodzące z produktów, dotyczące obowiązującego stanu licencji. W tych danych również jest wykorzystywany unikalny identyfikator. W ten sposób gromadzimy następujące informacje:

 • klucz lub klucze wykorzystane do licencjonowania danego produktu;
 • rodzaj wykorzystywanej licencji;
 • w przypadku systemów konsolowych, liczba stanowisk obsługiwanych przez dany system konsolowy;
 • informacja o domenie punktu końcowego.

Dlaczego?

Dzięki temu możemy przypominać, kiedy subskrypcja na program Malwarebytes wygaśnie, lub określić właściwy typ licencji. Dane dotyczące licencji mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami gromadzonymi przez oprogramowanie, aby pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących licencji.

Złośliwe oprogramowanie i dane PUP

Gromadzimy dane o złośliwym oprogramowaniu i kodach PUP, które są wykrywane przez nasze produkty. Gromadzimy następujące dane:

 • Nazwa wydawcy złośliwego oprogramowania lub usuniętego PUP
 • Zaszyfrowany opis danej reguły bazy danych, który został użyty do usunięcia złośliwego oprogramowania lub PUP
 • Artefakty wykryte jako złośliwe oprogramowanie, aplikacje PUP lub podejrzane pliki
 • Informacje dotyczące wykrytych artefaktów

Dlaczego?

Dzięki temu nasz zespół ds. złośliwego oprogramowania może śledzić ogniska złośliwego oprogramowania i aplikacji PUP oraz zwiększać skuteczność produktów Malwarebytes.

Dane dotyczące wersji próbnej

Gdy klient próbuje rozpocząć korzystanie z wersji próbnej, monitorujemy to zdalnie, aby potwierdzić, że ma do tego uprawnienia. Dla takich informacji używamy innego unikalnego identyfikatora systemowego. Gromadzimy następujące dane:

 • żądanie klienta dotyczące wersji próbnej;
 • data rozpoczęcia oraz okres trwania ważności wersji próbnej;
 • wszelkie próby konwersji/zakupu wygenerowane przez kliknięcie łącza w aplikacji, aby mogły być one powiązane z wersją próbną.

Dlaczego?

Dzięki temu możemy dokładnie aktualizować produkty Malwarebytes dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.

Dane zagrożenia wykorzystującego lukę w oprogramowaniu

Produkty Malwarebytes chroniące przed zagrożeniami wykorzystującymi luki w oprogramowaniu gromadzą szczegółowe dane na temat wszelkich prób włamania, które zostały zablokowane przez program. W ten sposób gromadzimy następujące informacje:

 • identyfikator procesu wykorzystującego lukę w oprogramowaniu;
 • ścieżka do pliku procesu wykorzystującego lukę w oprogramowaniu;
 • skrót MD5 ładunku programu wykorzystującego luki (jeśli dotyczy);
 • argumenty wiersza poleceń przekazane do programu wykorzystującego luki;
 • lista adresów URL potencjalnie związanych z programem wykorzystującym luki, w tym ewentualne przekierowania;
 • pliki ładunku programu wykorzystującego luki;
 • format plików programu wykorzystującego luki (doc, pdf, xls itp.);
 • (potencjalnie) kopia pliku wykonywalnego programu wykorzystującego luki.

Dlaczego?

Dzięki temu nasz zespół ds. złośliwego oprogramowania może śledzić próby wykorzystania luk w oprogramowaniu i lepiej zrozumieć nowe techniki zagrożeń.

Dane aplikacji mobilnych

Podczas pobierania i korzystania z naszych usług automatycznie gromadzimy informacje na temat typu używanego urządzenia, wersji systemu operacyjnego oraz unikalnego identyfikatora urządzenia.

Od czasu do czasu wysyłamy powiadomienia wypychane mające na celu aktualizację informacji o wydarzeniach i promocjach, które mogą być przez nas organizowane. Jeśli użytkownik nie chce już odbierać tego typu wiadomości, może je wyłączyć z poziomu swojego urządzenia. Aby wysyłać odpowiednie powiadomienia, musimy gromadzić pewne informacje dotyczące urządzenia, takie jak system operacyjny i dane identyfikacyjne użytkownika.

Nie żądamy, nie uzyskujemy dostępu ani nie śledzimy żadnych danych lokalizacyjnych z urządzenia mobilnego na żadnym etapie pobierania lub korzystania z naszych aplikacji lub usług mobilnych.

Korzystamy z mobilnego oprogramowania analitycznego, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego oprogramowania mobilnego w telefonie użytkownika. Oprogramowanie to może zapisywać informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, występujące w niej zdarzenia, zestawienia dotyczące korzystania, dane o działaniu oraz miejsce pobrania aplikacji. Nie łączymy informacji przechowywanych w oprogramowaniu analitycznym z danymi osobowymi podawanymi przez użytkownika w aplikacji mobilnej.

W ramach funkcji filtrowania wiadomości tekstowych, nasze oprogramowanie mobilne zbiera również wiadomości tekstowe od nadawców, którzy nie znajdują się w kontaktach użytkownika i analizuje je w celu ustalenia, czy są szkodliwe. Otrzymujemy tylko informacje o nadawcy i treść wiadomości, która jest analizowana w celu ustalenia, czy nie zawiera złośliwych adresów URL lub nie pochodzi od szkodliwego nadawcy. Informacje na temat odbiorcy nie są przekazywane. Złośliwe wiadomości tekstowe są zatrzymywane do analizy przez naszych pracowników, a wszystkie pozostałe wiadomości są przez nas odrzucane.

Prostymi słowami

Gromadzimy informacje, które pozwalają nam zwalczać złośliwe oprogramowanie i aplikacje PUP na urządzeniu i kontaktować się z użytkownikiem, jeśli wyrazi on zgodę na wysyłanie powiadomień wypychanych.

Gromadzenie danych przez stronę internetową i w ramach komunikacji

W ramach gromadzenia danych przez stronę internetową i w trakcie komunikacji prosimy użytkowników o podanie informacji o sobie, w tym między innymi:

 • danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu pocztowego i adresu e-mail;
 • identyfikatora użytkownika i hasła w przypadku zakładania konta Malwarebytes;
 • informacji dotyczących czatu i wideokonferencji podawanych przez użytkownika w trakcie interakcji z naszymi zespołami;
 • informacji o urządzeniu, w tym o typie przeglądarki i ruchu sieciowym.

Dlaczego?

Podanie danych jest opcjonalne, ale może być konieczne w przypadku niektórych usług, dostępu do treści, takich jak oficjalne dokumenty i seminaria internetowe, lub w celu uzyskania pomocy technicznej. W takich przypadkach, jeśli użytkownik nie poda swoich danych, możemy nie być w stanie zapewnić mu wybranych usług.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Bezpośrednio

Informacje, które użytkownik podaje bezpośrednio nam. Gdy na przykład zamieszcza komentarze, zadaje pytania na naszym blogu, wypełnia profil użytkownika lub dobrowolnie decyduje się na udzielenie nam zdalnego dostępu w celu uzyskania pomocy technicznej. Możemy również gromadzić i przechowywać wszystkie informacje opublikowane na forum, blogu oraz profile użytkowników i udostępniać je publicznie.

Prostymi słowami

Gromadzimy informacje o użytkowniku, gdy je nam przekazuje lub publikuje na forach lub blogach.

Pliki cookie

Firma Malwarebytes i jej partnerzy zbierają informacje za pośrednictwem plików „cookie” i podobnych technologii w celu analizy trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia nawigowania użytkowników po stronie internetowej oraz zbierania informacji demograficznych o całej bazie naszych użytkowników. Pliki cookie są plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę po zalogowaniu się do naszego oprogramowania lub usług. Możemy wykorzystywać zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie w celu zidentyfikowania zalogowanych użytkowników, aby zdobyć informacje, w jaki sposób i kiedy wchodzą oni w interakcje z naszym oprogramowaniem lub usługami oraz w celu zestawiania danych dotyczących korzystania z naszych usług i ruchu sieciowego. W przeciwieństwie do trwałych plików cookie, sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików cookie lub pytała o pozwolenie na ich zaakceptowanie. Jednak jeśli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie uzyskać dostępu do całości naszego oprogramowania i usług.

Prostymi słowami

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy również informacje za pomocą plików „cookie” i innych podobnych technologii. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu tej metody zbierania informacji, jeśli nie życzy sobie jej stosowania.

Kliknij tutaj, aby zarządzać ustawieniami prywatności i plików cookie.

Rejestracja konta

Jeśli użytkownik zakłada u nas konto za pośrednictwem stron trzecich, takich jak Facebook lub Twitter („SNS Accounts”), musi podać nam nazwę lub identyfikator użytkownika, abyśmy mogli potwierdzić jego tożsamość.

Prostymi słowami

Gromadzimy dane o użytkowniku, gdy tworzy on konto.

Funkcjonalność oprogramowania

Oprogramowanie gromadzi informacje na temat korzystania z niego, jak również transferów informacji między komputerami, na których działa oprogramowanie, i naszymi serwerami. Jest to konieczne, aby mieć pewność, że nasze oprogramowanie działa prawidłowo i w celu potwierdzenia statusu licencji naszego oprogramowania.

Prostymi słowami

Gromadzimy informacje na temat licencji użytkownika na oprogramowanie Malwarebytes.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Poza wyjątkowymi sytuacjami opisanymi poniżej, nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim. Wykorzystujemy dane osobowe do ulepszania i sprzedawania naszych produktów oraz do kształtowania naszej komunikacji zewnętrznej i działań związanych z wysyłaniem wiadomości.

Prostymi słowami

Oprócz nielicznych wyjątków wymienionych poniżej nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Wyjątki

Analizowanie danych dotyczących stron internetowych

Nasze serwery automatycznie zapisują informacje z dziennika danych o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszym oprogramowaniem i usługami na naszych stronach internetowych, Dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny, stronę internetową, którą użytkownik odwiedzał przed uzyskaniem dostępu do naszego serwera, wyszukiwane frazy oraz strony lub funkcje naszego oprogramowania lub usług, do których użytkownik miał dostęp, a także czas spędzony na tych stronach. Aby ułatwić sobie analizę takich danych, wykorzystujemy usługę Google Analytics. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy.

Prostymi słowami

Wyjątek nr 1: Udostępniamy firmie Google informacje dotyczące interakcji między użytkownikiem a witryną w celu dokonania ich analizy.

Zewnętrzni usługodawcy

Możemy zatrudniać zewnętrznych usługodawców do administrowania i świadczenia naszych usług. Możemy przekazywać dane osobowe takim zewnętrznym podmiotom, ale tylko w celu świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak realizacja zamówień i dostarczanie aktualizacji, przetwarzanie płatności, zapewnianie obsługi klienta, wysyłanie komunikatów marketingowych, prowadzenie badań i analiz oraz zapewnianie infrastruktury chmury obliczeniowej. Wymagamy, aby takie zewnętrzne podmioty zobligowały się do nieujawniania danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

W przypadku naszego oprogramowania opartego na chmurze korzystamy z usług Amazon Web Services, dostosowanych do naszej infrastruktury. Dzięki takiej infrastrukturze użytkownik może korzystać z rozwiązań Amazon Web Services Cloud Compliance w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności, w tym m.in. z certyfikatów ISO i SOC. Więcej informacji na temat Amazon Web Services Cloud Compliance znajduje się na stronie pod adresem: https://aws.amazon.com/compliance/.

Prostymi słowami

Wyjątek nr 2: Jeśli przekażemy dane osobowe firmie partnerskiej, nie będą one wykorzystywane poza naszymi relacjami biznesowymi.

Transakcje biznesowe

Informacje, które zbieramy od użytkowników, w tym dane osobowe, stanowią część aktywów firmy. W związku z tym, jeżeli zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, lub jeżeli firma zostanie przejęta, np. w wyniku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione lub przekazane nabywcy będącemu osobą trzecią w ramach takiej transakcji. Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub za pośrednictwem widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności, wykorzystaniu danych osobowych i wyborach, jakich może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Prostymi słowami

Wyjątek nr 3: Jeśli ktoś kupi naszą firmę lub zbankrutujemy, informacje o użytkowniku mogą zostać przekazane innemu przedsiębiorstwu.

Instytucje rządowe: Egzekwowanie prawa

Możemy ujawniać dane osobowe organom rządowym, funkcjonariuszom organów ścigania i podmiotom prywatnym, jeśli naszym zadaniem będzie to niezbędne, aby: (1) spełnić wymogi lub przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji i postępowań prawnych; (2) odpowiedzieć na zgodne z prawem żądania, w tym wezwania, nakazy i nakazy sądowe; (3) chronić naszą własność, prawa i bezpieczeństwo oraz prawa, własność i bezpieczeństwo osób trzecich lub ogółu społeczeństwa oraz (4) zapobiec działaniom, które uważamy za niezgodne z prawem lub nieetyczne.

W niektórych sytuacjach firma Malwarebytes może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

Prostymi słowami

Wyjątek nr 4: Jeśli rząd poprosi o informacje na temat użytkownika, możemy ich udzielić.

Zgoda

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom lub platformom osób trzecich, takim jak portale społecznościowe, ale tylko za jego wyraźną zgodą.

Analogicznie, publikując profil, treść lub inne informacje, w tym dane osobowe na forum lub blogu, użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne wykorzystanie. Należy pamiętać, że wszelkie informacje podawane w takich miejscach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby mające do nich dostęp. Użytkownik zostanie umieszczony w naszym publicznie dostępnym katalogu członków na stronie forum.

Na naszych stronach internetowych, oprócz innych treści marketingowych, są również wyświetlane wypowiedzi zadowolonych klientów. Za zgodą użytkownika możemy wyświetlać jego podpisaną wypowiedź. Jeśli użytkownik chce zaktualizować lub usunąć swoją wypowiedź, może się z nami skontaktować pod adresem: privacy@malwarebytes.com.

Prostymi słowami

Wyjątek nr 5: Jeśli użytkownik opublikuje swoje informacje na jednym z naszych forów lub na blogu, stają się one publicznie dostępne.

Inne aspekty ochrony danych osobowych

Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 („RODO”) wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. RODO wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane jedynie w oparciu o ważną podstawę prawną. W poszczególnych krajach istnieją różne podstawy prawne, na których opieramy się przy wykorzystywaniu danych osobowych, w tym podczas działań wymienionych poniżej.

Realizacja umowy

Wykorzystanie danych osobowych może być konieczne do zrealizowania umowy, którą użytkownik z nami zawarł. Aby na przykład sfinalizować zakup produktu, zarejestrować i prowadzić konto oraz upewnić się, że dany produkt spełnia swoje funkcje w bezpieczny sposób lub odpowiedzieć na żądania użytkownika.

Uzasadniony interes

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Działamy na przykład w oparciu o nasz uzasadniony interes, analizując i ulepszając produkty i zawartość naszych stron internetowych, wysyłając powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania lub informacje o produktach lub też wykorzystując dane osobowe użytkownika do celów administracyjnych, wykrywania nadużyć finansowych lub do celów prawnych.

Obowiązek prawny

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z wyjątkiem 4 opisanym powyżej.

Zgoda

Czasami możemy poprosić o wyrażenie zgody na podjęcie pewnych działań związanych z danymi osobowymi użytkownika. Prosząc o to, zapewniamy użytkownikowi przejrzyste informacje, aby wiedział, na co dokładnie wyraża zgodę.

Prostymi słowami

Są to podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu danych objętych RODO.

Wybór

Współpracujemy z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarządzania nimi na innych stronach. Nasi zewnętrzni współpracownicy mogą korzystać z plików cookie lub podobnych technologii, aby wyświetlać reklamy na podstawie aktywności i zainteresowań użytkownika. Jeśli chcesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, kliknij tutaj [lub jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, kliknij tutaj]. Należy pamiętać, że nadal będą wyświetlane reklamy ogólne.

Użytkownik może się zarejestrować w celu otrzymywania od nas wiadomości e-mail, biuletynu informacyjnego lub innych komunikatów. Przez interakcje z nami, takie jak uczestnictwo w seminarium internetowym, uczestnictwo w sponsorowanych przez nas wydarzeniach lub pobieranie treści z naszej strony internetowej, użytkownik może zostać dodany do naszej listy mailingowej. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania takich informacji, może zaktualizować swoje preferencje dotyczące poczty elektronicznej, korzystając z łącza „Unsubscribe”, które znajduje się w wiadomościach e-mail wysyłanych przez nas, lub na jego profilu członka na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com.

Statystyki użycia i zagrożeń

W ustawieniach niektórych produktów Malwarebytes można zrezygnować z gromadzenia statystyk użycia i zagrożeń. Gromadzone statystyki zagrożeń obejmują próby wykrywania i odpowiadające im statystyki. Statystyki użycia obejmują śledzenie zachowań użytkowników. Wymaga to jedynie kilku kliknięć. Aby zrezygnować z gromadzenia danych statystycznych, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przy wykorzystaniu programu Malwarebytes for Home na systemy Windows:

Z menu nawigacyjnego wybierz opcję Ustawienia
Przewiń widok do opcji Statystyki użycia i zagrożeń
Zlikwiduj zaznaczenie pola wyboru z opisem „Anonimowo pomagaj w walce ze złośliwym oprogramowaniem przesyłając statystyki użycia i zagrożeń”
Gromadzenie statystyk użycia i zagrożeń zostanie wyłączone

Przy wykorzystaniu programu Malwarebytes na system Android:

Z menu nawigacyjnego wybierz opcję Ustawienia
Przewiń widok do sekcji Ogólne
Zlikwiduj zaznaczenie pola wyboru z opisem „Pomagaj nam anonimowo”
Gromadzenie statystyk użycia i zagrożeń zostanie wyłączone

Przy wykorzystaniu programu Malwarebytes na system Mac:

Uruchom program Malwarebytes i kliknij opcję Ustawienia
Zlikwiduj zaznaczenie pola wyboru „Anonimowo pomagaj w walce ze złośliwym oprogramowaniem przesyłając statystyki użycia i zagrożeń”
Gromadzenie statystyk użycia i zagrożeń zostanie wyłączone

W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, wykonując te same czynności.

Prostymi słowami

Pragniemy zapewnić użytkownikowi kontrolę na zarządzaniem jego danymi.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie uzasadnione ekonomicznie środki mające na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Żadna metoda przesyłania informacji przez Internet lub ich przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczna. W związku z powyższym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Prostymi słowami

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dane osobowe użytkowników.

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe w sposób zgodny z wymogami prowadzonej przez nas działalności i zobowiązaniami prawnymi oraz aby rozwiązywać spory, chronić nasze aktywa i egzekwować zawarte umowy. Ponieważ potrzeby te się mogą różnić w zależności od rodzaju danych oraz w kontekście różnorodnych produktów lub usług, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się być inne.

Prostymi słowami

Okresy przechowywania różnią się w zależności od rodzaju danych osobowych, ale dane te są przechowywane wyłącznie przez czas konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.

Łącza

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron i usług innych firm. Wszelkie informacje podawane na lub przesyłane do witryn lub usług osób trzecich są dostarczane bezpośrednio do właściciela witryny lub usługi i podlegają polityce prywatności tej osoby trzeciej. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych lub usług i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, ochronę prywatności lub praktyki i zasady bezpieczeństwa związane z tymi stronami internetowymi i usługami.

Prostymi słowami

Nasza Polityka prywatności nie odnosi się do stron, do których zamieszczamy łącza.

Aktualizacja lub usuwanie danych osobowych

Na żądanie użytkownika firma Malwarebytes dostarczy mu informacji o tym, czy przechowuje jego dowolne dane osobowe. Podmiot danych może w każdej chwili uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe (zgodnie z obowiązującym prawem) związane z korzystaniem z naszych usług, aktualizując informacje „My Account”, przechodząc na stronę my.malwarebytes.com, logując się na swoje konto i aktualizując swoje dane osobowe. Może się również skontaktować z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com. Jeśli użytkownik chce, abyśmy usunęli jego dane osobowe, konto na forum lub konto pomocy technicznej, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com i przesłać swój wniosek. Odpowiadamy na wszelkie wnioski w rozsądnym terminie. Wskazane informacje zostaną usunięte tak szybko, jak to tylko możliwe, jednak niektóre z nich mogą zostać zarchiwizowane lub zapisane w postaci kopii zapasowej w naszej dokumentacji lub w innej formie wymaganej przez prawo. Możemy przechowywać informacje o użytkowniku tak długo, jak jego konto jest aktywne lub są one potrzebne do świadczenia usług, przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania zawartych umów.

Poniższe zapisy dotyczą wyłącznie użytkowników platformy Partnerbytes.

Firma Malwarebytes przyznaje, że użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Firma Malwarebytes nie ma bezpośredniego związku z osobami, których dane osobowe przetwarza. Osoba, która chce uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć niedokładne dane, powinna skierować zapytanie do Malwarebytes' Client (administratora danych). Na wniosek o usunięcie danych odpowiemy w rozsądnym terminie. W pewnych okolicznościach dalsze przechowywanie danych osobowych użytkownika może być wymagane przez prawo lub może być konieczne do dalszego świadczenia usługi.

Prostymi słowami

Usuwamy lub modyfikujemy dane użytkownika na jego wniosek w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Zasady międzynarodowe

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której zamieszkuje użytkownik, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie chronić jego danych w stopniu obowiązującym w miejscu jego pobytu. Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecyduje się podać nam swoje dane osobowe, możemy przesłać je do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzać.

Firma Malwarebytes jest uczestnikiem programu „Tarcza Prywatności UE-USA” i ma certyfikat zgodności z nim. Firma Malwarebytes zobowiązuje się do postępowania zgodnie z programem Tarcza Prywatności i stosowania odpowiednich zasad programu w wypadku wszelkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności, należy odwiedzić stronę Departamentu Handlu USA: Privacy Shield List.

Firma Malwarebytes jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu Tarcza Prywatności, a następnie przekazanie ich osobie trzeciej działającej w jej imieniu jako agent. Firma Malwarebytes przestrzega zasad Tarczy Prywatności podczas wszystkich wtórnych transferów danych osobowych z UE, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za wtórne transfery.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, firma Malwarebytes podlega uprawnieniom wykonawczym Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W niektórych sytuacjach firma Malwarebytes może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony lub wykorzystania danych osobowych, na które firma Malwarebytes nie odpowiedziała w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt (bezpłatny) z naszym amerykańskim zewnętrznym usługodawcą rozwiązującym spory pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

W pewnych okolicznościach, opisanych dokładniej na stronie internetowej Tarcza Prywatności, po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów można skorzystać z wiążącej procedury arbitrażu.

Prostymi słowami

Jeśli użytkownik nie mieszka w USA, możemy przesyłać jego dane do USA. Jesteśmy uczestnikiem programu Tarcza prywatności EU-USA.

Dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej trzynastego roku życia, usuniemy takie informacje z naszej bazy danych tak szybko, jak to możliwe, z zastrzeżeniem, że niektóre informacje mogą pozostać zarchiwizowane lub w postaci kopii zapasowej w naszej dokumentacji lub w innej formie wymaganej przez prawo.

Prostymi słowami

Świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci i usuwamy je, jeśli zrobiliśmy to nieumyślnie.

Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom i zmianom. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, uprzedzimy o nich użytkownika przez zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej lub wysłanie mu wiadomości e-mail lub innego powiadomienia przed wejściem zmian w życie.

Prostymi słowami

Jeśli nasza Polityka prywatności ulegnie zmianie, powiadomimy o tym. Jeśli zmiana będzie istotna, powiadomimy o niej, zanim zacznie obowiązywać.

Masz pytania? W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt na adres 3979 Freedom Circle, 12th Floor, Santa Clara, CA 95054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@malwarebytes.com.

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język