Co naprawiamy: niedoskonałości tradycyjnych systemów antywirusowych

Na tej mapie pokazujemy, kiedy nasze produkty usuwają złośliwe oprogramowanie na danych urządzeniach, tak jak to wygląda na całym świecie w czasie rzeczywistym.

Należy zauważyć, że mapa ta nie obejmuje wyników działań naprawczych w zakresie potencjalnie niechcianych programów. Wliczając również je, liczba detekcji uległaby podwojeniu.


Zmień układ wyświetlania na swoim urządzeniu na poziomy,
aby wyświetlić mapę napraw

Co się kryje pod stwierdzeniem „Co naprawiamy”?

Aby na mapie pojawiła się kropka, muszą wystąpić trzy elementy. Po pierwsze, urządzenie musi mieć niezależny program antywirusowy zarejestrowany w Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Po drugie, użytkownik ma uruchomione skanowanie napraw Malwarebytes. Po trzecie, skanowanie musi wykryć złośliwe oprogramowanie. Dodajemy wtedy licznik detekcji obok nazwy dostawcy. Te trzy elementy tworzą globalny obraz zagrożeń wykrytych w czasie rzeczywistym przez nasze skanowanie napraw. Każda kropka reprezentuje detekcję. Dla każdej kropki może wystąpić wiele detekcji.

Nie jest to idealne porównanie. Możemy identyfikować jedynie programy antywirusowe zarejestrowane w Centrum zabezpieczeń systemu Windows; nie widzimy, w jaki sposób skonfigurowano inne antywirusy, ani nie potrafimy odróżnić, kiedy pliki detekcji zostały ostatnio zaktualizowane.

Dane zostały przedstawione zgodnie z metodologią objaśnioną powyżej i nie mają do nich zastosowania żadne korelacje ani interpretacje.

Uwzględniając pewne ograniczenia przeglądarki, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera użytkownika, ograniczamy liczbę punktów na ekranie do 700 za każdym razem. Jeśli więc strona działa od dłuższego czasu i zechcesz odszukać określoną kropkę, może to nie zadziałać. Licznik z prawej strony będzie nadal zliczał całkowitą liczbę detekcji w trakcie sesji przeglądarki.

Malwarebytes jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należą do swoich właścicieli.

Zobacz, jak możemy uzupełnić lub zastąpić Twój program antywirusowy

Dla domu Dla firmy

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język