Zasady cyklu życia

4 kwietnia 2019 r. historia wersji produktów, podręczniki użytkownika oraz informacje o cyklu życia produktów zostały przeniesione na stronę serwisu pomocy technicznej Malwarebytes. Wejdź na https://support.malwarebytes.com/ i wybierz rozwiązania dla biznesu lub domu.

Aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z najlepszej dostępnej ochrony przed zagrożeniami, a także w celu dalszego rozwoju technologii ochrony przed nowymi zagrożeniami Malwarebytes opublikowała zasady cyklu życia produktów obowiązujące od 8 grudnia 2016 r. Celem tych zasad jest stworzenie jasnych wytycznych na temat oczekiwanego cyklu życia naszego oprogramowania i technologii. Czas ten zwykle dobiega końca wraz z wprowadzeniem nowej wersji istniejącego oprogramowania, premierą całkowicie nowego produktu lub dużą zmianą w obrębie istniejącego produktu, a także w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu danego produktu z przyczyn technicznych lub biznesowych.

Zasady cyklu życia produktów Malwarebytes mają zastosowanie do dużych i małych aktualizacji wersji naszego oprogramowania, a także do poprawek i wersji serwisowych. Wersja oznacza aktualizację naszego oprogramowania i/lub technologii. Zazwyczaj (choć nie zawsze) numer wersji przybiera postać „X.YY.Z”. Zmiana liczby w miejscu „X” oznacza dużą aktualizację wersji, polegającą zwykle na wprowadzeniu dużej liczby nowych funkcji, poprawek błędów i/lub dużej zmiany technologii lub architektury oprogramowania w danej wersji. Zmiana w polu „YY” oznacza małą aktualizację wersji, związaną zazwyczaj z wprowadzeniem niewielkiej liczby nowych funkcji i poprawek błędów. Zmiana w miejscu „Z” (lub jego dodanie) wiąże się z wprowadzeniem niewielkiej zaplanowanej poprawki lub wydania serwisowego. Wersje mogą być również oznaczone przez miesiąc i rok, w którym stały się ogólnie dostępne.

Produkty Malwarebytes mogą obejmować jedną lub więcej samodzielnych aplikacji, dla których obowiązują odrębne schematy cyklu życia. Co więcej, tę samą aplikację możemy oferować w wielu produktach, z odrębnymi cyklami życia. Zapoznaj się z zestawieniem cyklu życia produktów, aby uzyskać więcej informacji na temat cykli życia poszczególnych aplikacji i wersji Malwarebytes.

W przypadku zaktualizowania pojedynczej aplikacji jej najnowsza wersja zostanie umieszczona w pakiecie .zip takiego produktu. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, pobierz ponownie plik .zip z odnośnika zamieszczonego w oryginalnym dokumencie sprzedaży. Jeśli nie masz dostępu do oryginalnego dokumentu sprzedaży, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem support.malwarebytes.com.

Produkty zabezpieczające Malwarebytes udostępniają szereg funkcji ochronnych, składających się na wielowarstwową strategię ochrony przed zagrożeniami. Zadaniem każdej warstwy jest ptaku na innym etapie. Mimo iż wszystkie produkty Malwarebytes skutecznie przeciwdziałają atakom, największą efektywność zapewnia instalacja wszystkich komponentów produktu, tj. korzystanie z pełnego pakietu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda warstwa ochrony może najlepiej wykonywać zadania, do których została przystosowana. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy korzystają z pojedynczych, samodzielnych klientów Malwarebytes w celu usuwania skutków ataków lub umacniania istniejących rozwiązań do ochrony punktów końcowych innych firm. Jesteśmy jednak zdania, że stosowanie jednego lub dwóch samodzielnych komponentów Malwarebytes (Anti-Malware, Anti-Exploit lub Anti-Ransomware) nie odzwierciedla pełnych możliwości, jakie oferuje oprogramowanie Malwarebytes wdrożone w postaci pełnego stosu zabezpieczeń.

Z racji ciągłego rozwoju technologii musimy koncentrować nasze wysiłki na wspieraniu systemów operacyjnych i warunków, z których nasi użytkownicy najczęściej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć wrażenia użytkowników przez zapewnienie szerokiego dostępu do naszych produktów, a jednocześnie ich dostosowanie do różnych konfiguracji systemów operacyjnych. W związku z tym firma Malwarebytes zastrzega sobie prawo do rezygnacji z obsługi starszych systemów operacyjnych, przeglądarek i innych warunków operacyjnych wraz z każdym wydaniem nowej wersji produktu lub odrębnej aplikacji. Ogólnie Malwarebytes nie zaleca dalszego korzystania z systemów operacyjnych, przeglądarek i innych warunków operacyjnych, które nie są już obsługiwane przez producenta.

Ważne definicje

Co to jest Co to oznacza
To data publicznego udostępnienia nowej wersji oprogramowania do pobrania lub zakupu (z wyłączeniem wersji beta). Dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Jeśli posiadasz starszą wersję, zaktualizuj ją tak szybko, jak to możliwe, aby otrzymać dostęp do najnowszych funkcji.
Zakończenie sprzedaży Od tego dnia zakup, odnowienie lub publiczne pobranie starszej wersji naszego oprogramowania staje się niemożliwe. Starsza wersja naszego produktu nie jest już dostępna do kupienia lub pobrania. Zazwyczaj w tym samym dniu wydajemy nową wersję oprogramowania, aby je zastąpić. W niektórych przypadkach możemy podjąć decyzję o całkowitym zaprzestaniu sprzedaży danego oprogramowania, aby skupić się na rozwoju nowszych odsłon naszych technologii. W przypadku podjęcia decyzji o niewydawaniu nowych wersji przekażemy użytkownikom instrukcje migracji do innego kompatybilnego produktu Malwarebytes, jeśli będzie dostępny.
Zakończenie wsparcia Od tego dnia nie będziemy wspierać starszej wersji danego oprogramowania. Błędy się zdarzają. Jeśli wykryjemy błąd w starszej wersji oprogramowania pomiędzy datą ogólnej dostępności a datą zakończenia wsparcia, możemy podjąć decyzję o jego usunięciu za pomocą poprawki lub niewidocznej aktualizacji. Po dacie zakończenia wsparcia będziemy zapewniać wsparcie techniczne istniejących funkcji danej wersji do daty zakończenia cyklu życia. Możemy także podjąć decyzję o naprawieniu błędów w nowszej wersji oprogramowania, jeśli wystąpi taka sytuacja.
Zakończenie cyklu życia Od tej daty nie będziemy zapewniać wsparcia technicznego starszej wersji oprogramowania. Nastąpi to dokładnie po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia wsparcia w przypadku produktów do użytku domowego oraz po upływie 12 miesięcy w przypadku produktów dla firm i aplikacji dla techników. Wersje użytkowane po dacie zakończenia cyklu życia będą uznawane za „niewspierane”. Wszystkie wersje użytkowane do daty zakończenia cyklu życia będą określane mianem „aktywnych”. W przypadku korzystania ze starszych wersji oprogramowania po dacie zakończenia ich cyklu życia wsparcie techniczne będzie ograniczać się do aktualizacji do najnowszej wersji lub migracji do innego kompatybilnego produktu Malwarebytes, jeśli dotyczy. W dalszym ciągu będziemy udzielać odpowiedzi na typowe pytania dotyczące produktu. Dostępne będą także wszelkie zasoby samopomocy. Możesz w dalszym ciągu korzystać ze starszej wersji produktu na własne ryzyko, jednak bez gwarancji bieżących aktualizacji zabezpieczeń. Wynika to z faktu, iż zawsze poszukujemy skuteczniejszych i bardziej zaawansowanych technik ochrony, co sprawia, że wprowadzane aktualizacje mogą nie być kompatybilne ze starszymi wersjami naszego oprogramowania. W miarę rozwoju środowiska zagrożeń starsze techniki stosowane w poprzednich wersjach oprogramowania mogą też stać się całkowicie przestarzałe.

Zestawienie cyklu życia produktów

Malwarebytes Cloud Platform

Malwarebytes Cloud Console Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
Październik 2018ǁ Aktywna 10/18/2018
Wrzesień 2018 Niewspierana 9/13/2018 10/18/2018 10/18/2018 10/18/2019
Sierpień 2018 Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019
Lipiec 2018‡ Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019

Malwarebytes Incident ResponseCollapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
Październik 2018ǁ Aktywna 10/18/2018
Wrzesień 2018 Niewspierana 9/13/2018 10/18/2018 10/18/2018 10/18/2019
Sierpień 2018 Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019
Lipiec 2018‡ Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019

Malwarebytes Endpoint Protection Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
Październik 2018ǁ Aktywna 10/18/2018
Wrzesień 2018 Niewspierana 9/13/2018 10/18/2018 10/18/2018 10/18/2019
Sierpień 2018 Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019
Lipiec 2018‡ Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019

Malwarebytes Endpoint Detection and Reponse Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
Październik 2018ǁ Aktywna 10/18/2018
Wrzesień 2018 Niewspierana 9/13/2018 10/18/2018 10/18/2018 10/18/2019
Sierpień 2018 Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019
Lipiec 2018‡ Niewspierana 8/16/2018 9/13/2018 9/13/2018 9/13/2019

Malwarebytes Endpoint Security

Malwarebytes Cloud Console (On-Prem) Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Management Console v1.9
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.9 Aktywna 11/20/2018
1.8.1 Niewspierana 5/21/2018 11/20/2018 11/20/2018 11/20/2019
1.8 Niewspierana 3/22/17 5/21/2018 5/21/2018 5/21/2019
1.7 Niewspierana 5/26/16 3/22/17 3/22/17 3/22/18
1.6 Niewspierana 9/21/15 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
1.5.0.2710 Niewspierana 3/9/15 9/21/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.1.2329 Niewspierana 10/20/14 3/9/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.0.2268 Niewspierana 6/12/14 10/20/14 12/8/16† 12/8/17†

Anti-Malware for Business Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Anti-Malware for Business v1.80.2
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.80.2 Aktywna 5/26/16
1.80.1 Niewspierana 11/11/15 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
1.8 Niewspierana 9/21/15 11/11/15 12/8/16† 12/8/17†
1.75 Niewspierana 6/12/13 9/21/15 12/8/16† 12/8/17†

Anti-Exploit for Business Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Anti-Exploit for Business v1.12.2.124
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.12.2.124 Aktywna 9/5/2018
1.12.2.109 Niewspierana 8/13/2018 9/5/2018 9/5/2018 9/5/2019
1.12.2.90 Niewspierana 6/25/2018 8/13/2018 8/13/2018 8/13/2019
1.12.2.81 Niewspierana 5/14/2018 6/25/2018 6/25/2018 6/25/2019
1.12.2.68 Niewspierana 4/19/18 5/14/2018 5/14/2018 5/14/2019
1.12.2.67 Niewspierana 4/17/18 4/19/18 4/19/18 4/19/19
1.11.2.55 Niewspierana 1/9/18 4/17/18 4/17/18 4/17/19
1.10.2.41 Niewspierana 9/20/17 1/9/18 1/9/18 1/9/19
1.09.2.1413 Niewspierana 5/17/17 9/20/17 9/20/17 9/20/18
1.09.2.1384 Niewspierana 4/19/17 5/17/17 5/17/17 5/17/18
1.09.2.1334 Niewspierana 2/15/17 4/19/17 4/19/17 4/19/18
1.09.2.1291 Niewspierana 12/15/16 2/15/17 2/15/17 2/15/18
1.08.2.2572 Niewspierana 8/2/16 12/15/16 12/15/16 12/15/17
1.08.2.2563 Niewspierana 6/29/16 8/2/16 12/8/16† 12/8/17†
1.08.2.1045 Niewspierana 12/2/15 6/29/16 12/8/16† 12/8/17†
1.07.2.1015 Niewspierana 7/24/15 12/2/16 12/8/16† 12/8/17†
1.07.2.1010 Niewspierana 7/1/15 7/24/15 12/8/16† 12/8/17†
1.06.2.1018 Niewspierana 3/31/15 7/1/15 12/8/16† 12/8/17†
1.05.2.1016 Niewspierana 12/11/14 3/31/15 12/8/16† 12/8/17†
1.04.2.1012 Niewspierana 9/4/14 12/11/14 12/8/16† 12/8/17†
1.03.2.1220 Niewspierana 6/12/14 9/4/14 12/8/16† 12/8/17†

Anti-Ransomware Client Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Anti-Ransomware Client v0.9.18
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
0.9.18 Aktywna 8/24/17
0.9 Niewspierana 9/12/16 8/24/17 8/24/17 8/24/18

Breach Remediation for Windows Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.6.1 Aktywna 11/20/2018

Breach Remediation for Mac(formerly Mac Remediation Client) Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Mac Remediation Client v1.3.1
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.3.1 Aktywna 10/17/17
1.2.6 Niewspierana 1/23/17 10/17/17 10/17/17 10/17/18
1.2.5 Niewspierana 11/2/16 1/23/17 1/23/17 1/23/18
1.2.4 Niewspierana 5/26/16 11/2/16 12/8/2016† 12/8/2017†

Forensic Timeliner Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.6.1 Aktywna 11/20/2018

Malwarebytes for AndroidCollapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.4.2 Aktywna 11/20/2018

Malwarebytes for MacCollapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.5 Aktywna 11/20/2018

Malwarebytes Breach Remediation(Standalone)

Breach Remediation for Windows Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Breach Remediation v3.6.1
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.6.1 Aktywna 10/30/18
2.7.2 Niewspierana 6/21/18 ठ10/30/18 10/30/18 10/30/19
2.7.1 Niewspierana 11/2/16 6/28/17 6/21/18 6/21/19
2.7 Niewspierana 5/26/16 11/2/16 12/8/16† 12/8/17†
2.6.2 Niewspierana 5/6/16 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
2.6.1 Niewspierana 3/8/16 5/6/16 12/8/16† 12/8/17†
2.6 Niewspierana 2/29/16 3/8/16 12/8/16† 12/8/17†

Breach Remediation for Mac Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Breach Remediation for Mac v1.3.1
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.3.1 Aktywna 10/17/17
1.2.6 Niewspierana 1/23/17 10/17/17 10/17/17 10/17/18
1.2.5 Niewspierana 11/2/16 1/23/17 1/23/17 1/23/18
1.2.4 Niewspierana 5/26/16 11/2/16 12/8/2016† 12/8/2017†

Forensic Timeliner Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
3.6.1 Aktywna 10/30/2018
1.0 Niewspierana 5/26/16§ 10/30/2018 10/30/2018 10/30/2019
LEGACY PRODUCTS

Malwarebytes Anti-Malware for Business

Management Console (On-Prem) Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Management Console v1.9
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.8 Niewspierana 3/22/17 6/28/17 8/28/17 8/28/18
1.7 Niewspierana 5/26/16 3/22/17 3/22/17 3/22/18
1.6 Niewspierana 9/21/15 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
1.5.0.2710 Niewspierana 3/9/15 9/21/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.1.2329 Niewspierana 10/20/14 3/9/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.0.2268 Niewspierana 6/12/14 10/20/14 12/8/16† 12/8/17†

Anti-Malware for Business Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Anti-Malware for Business v1.80.2
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.80.2 Niewspierana 5/26/16 6/28/17 8/28/17 8/28/18
1.80.1 Niewspierana 11/11/15 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
1.8 Niewspierana 9/21/15 11/11/15 12/8/16† 12/8/17†
1.75 Niewspierana 6/12/13 9/21/15 12/8/16† 12/8/17†

Malwarebytes Anti-Exploit for Business

Management Console (On-Prem) Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Management Console v1.9
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.8 Niewspierana 3/22/17 6/28/17 8/28/17 8/28/18
1.7 Niewspierana 5/26/16 3/22/17 3/22/17 3/22/18
1.6 Niewspierana 9/21/15 5/26/16 12/8/16† 12/8/17†
1.5.0.2710 Niewspierana 3/9/15 9/21/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.1.2329 Niewspierana 10/20/14 3/9/15 12/8/16† 12/8/17†
1.4.0.2268 Niewspierana 6/12/14 10/20/14 12/8/16† 12/8/17†

Anti-Exploit for Business Collapse

Migracja do nowszego produktu/wersji: Malwarebytes Anti-Exploit for Business v1.12.2.124
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.09.2.1413 Niewspierana 5/17/17 6/28/17 8/28/17 8/28/18
1.09.2.1384 Niewspierana 4/19/17 5/17/17 5/17/17 5/17/18
1.09.2.1334 Niewspierana 2/15/17 4/19/17 4/19/17 4/19/18
1.09.2.1291 Niewspierana 12/15/16 2/15/17 2/15/17 2/15/18
1.08.2.2572 Niewspierana 8/2/16 12/15/16 12/15/16 12/15/17
1.08.2.2563 Niewspierana 6/29/16 8/2/16 12/8/16† 12/8/17†
1.08.2.1045 Niewspierana 12/2/15 6/29/16 12/8/16† 12/8/17†
1.07.2.1015 Niewspierana 7/24/15 12/2/16 12/8/16† 12/8/17†
1.07.2.1010 Niewspierana 7/1/15 7/24/15 12/8/16† 12/8/17†
1.06.2.1018 Niewspierana 3/31/15 7/1/15 12/8/16† 12/8/17†
1.05.2.1016 Niewspierana 12/11/14 3/31/15 12/8/16† 12/8/17†
1.04.2.1012 Niewspierana 9/4/14 12/11/14 12/8/16† 12/8/17†
1.03.2.1220 Niewspierana 6/12/14 9/4/14 12/8/16† 12/8/17†

Remediation Tool

Migration information Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
2.5.2 Niewspierana 2/3/16 5/26/16 5/26/16* 5/26/17*
2.5.1 Niewspierana 11/11/15 5/26/16 5/26/16* 5/26/17*
2.5 Niewspierana 10/11/15 5/26/16 5/26/16* 5/26/17*
2.1 Niewspierana 6/24/15 5/26/16 5/26/16* 5/26/17*
1.75 Niewspierana 6/12/14 5/26/16 5/26/16* 5/26/17*

Anti-Malware Small Business Edition

Migration information Collapse

Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.75 Niewspierana 4/9/13 6/12/14 6/12/14* 6/12/15*
1.7 Niewspierana 12/27/12 4/9/13 4/9/13* 4/9/14*
1.65.1 Niewspierana 10/17/12 12/27/12 12/27/12* 12/27/13*
1.65 Niewspierana 9/10/12 10/17/12 10/17/12* 10/17/13*
1.62 Niewspierana 7/11/12 9/10/12 9/10/12* 9/10/13*
1.61 Niewspierana 4/9/12 7/11/12 7/11/12* 7/11/13*

Enterprise Edition

Migration information
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
1.3.1.1962 Niewspierana 12/12/13 6/12/14 6/12/14* 6/12/14*
1.3.0.1936 Niewspierana 10/15/13 12/12/13 6/12/14* 6/12/14*
1.2.1.1665 Niewspierana 5/24/13 10/15/13 6/12/14* 6/12/14*
1.2.0.1578 Niewspierana 3/6/13 5/24/13 6/12/14* 6/12/14*
1.2.0.1517 Niewspierana 12/1/12 3/6/13 6/12/14* 6/12/14*
1.0 Niewspierana 9/19/12 12/1/12 6/12/14* 6/12/14*

Techbench USB

Migration information
Wersja Status Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży Zakończenie wsparcia Zakończenie cyklu życia
2.00.0.1400 Niewspierana 10/1/13 12/31/15 12/31/15* 12/31/16*

* Daty poszczególnych etapów cyklu życia dla tej wersji lub tego produktu zostały opublikowane przez Malwarebytes przed datą, od której obowiązują zasady cyklu życia. Uprzednio przekazane daty wciąż będą obowiązywać. Po osiągnięciu daty zakończenia cyklu życia dany produkt lub wersję uznaje się za „niewspierane”.

† Daty zakończenia wsparcia i cyklu życia dla tego produktu lub tej wersji nie zostały opublikowane przed datą, od której obowiązują zasady cyklu życia. Data zakończenia wsparcia dla tej wersji będzie równoznaczna z datą rozpoczęcia obowiązywania zasad cyklu życia. Zakończenie cyklu życia nastąpi po upływie dokładnie 6 miesięcy od daty zakończenia wsparcia w przypadku produktów do użytku domowego oraz po upływie 12 miesięcy w przypadku produktów dla firm i aplikacji dla techników.

‡ Malwarebytes Cloud Console i powiązany z tym agent Windows Endpoint w wersji z lipca 2018 (dotyczący Malwarebytes Incident Response, Malwarebytes Endpoint Protection and Malwarebytes Endpoint Detection & Response) będzie ostatnią wersją oprogramowania dostępną dla użytkowników systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista. Dla tych systemów nie będą udostępniane dalsze aktualizacje, w tym ulepszenia i nowe funkcje produktu. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji zabezpieczeń wykorzystujących uaktualnione technologie lub techniki wykrywania zagrożeń nowszych wersji, użytkownicy będą musieli dokonać aktualizacji do nowszego systemu operacyjnego. Należy zwrócić uwagę, że nie zamierzamy ogłaszać zakończenia wsparcia technicznego tych platform natychmiast po wydaniu kolejnej, ale złożymy taką deklarację w późniejszym terminie. W razie potrzeby możemy udostępnić poprawki błędów, ulepszenia stabilności i inne aktualizacje dla wymienionych platform. Użytkownicy tych systemów operacyjnych będą otrzymywać wszelkie dostępne aktualizacje zabezpieczeń, które są obsługiwane, w aktualizacji z lipca 2018 roku, aż do daty zakończenia obsługi technicznej.

ǁ Od 18 października 2018 r. Malwarebytes nie będzie już obsługiwać systemów Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 R2.

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język