Historia wersji

Pełna historia zmian produktów, uaktualnień i poprawek

Malwarebytes for Mac (Dawniej Anti-Malware for Mac)

 • Powiadomienia o ochronie w czasie rzeczywistym
 • Różne poprawki błędów
 • Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Tylko w wersji Premium
 • Bardziej profesjonalny interfejs użytkownika
 • Ikona paska menu dla łatwiejszego dostępu i korzystania z funkcji
 • Poprawki błędów i wewnętrzne ulepszenia

Malwarebytes for Android (dawniej Anti-Malware Mobile)

 • Premium
  • Model "freemium"
  • Wsparcie wersji próbnej
 • Zaawansowana ochrona
  • Ochrona przed oprogramowaniem ransomware i usuwanie jego skutków
  • Dokładne skanowanie
  • Skanowanie i instalacja (skanowanie aplikacji przed zainstalowaniem)
 • Obsługa zakupów wewnątrz aplikacji za pośrednictwem sklepu Google Play
 • Interfejs użytkownika wersji Premium
 • Widżet ekranu głównego
 • Skanowanie tekstu na żądanie w poszukiwaniu ataków phishingowych
 • Kontrola urządzenia za pomocą wiadomości SMS
 • Agresywna kontrola potencjalnie niepożądanych programów

Usprawnienia:

 • Opcja skanowania menu kontekstowego jest teraz domyślnie włączona. Należy zwrócić uwagę, że jeśli dotychczas ta opcja była wyłączona i to ustawienie ma zostać zachowane, wystarczy ją wyłączyć tylko raz. W przyszłych aktualizacjach ustawienie pozostanie niezmienione
 • Usprawniono operację odnawiania dla osób, które dokonały zakupów w sklepie detalicznym, dlatego oryginalny klucz licencyjny pozostaje bez zmian po odnowieniu licencji. Nie ma potrzeby pobierania i aktywowania nowego klucza
 • Usprawniono obsługę zakończenia okresu próbnego; teraz dokładnie wiadomo, kiedy upływa okres próbny i ochrona w czasie rzeczywistym przestaje być dostępna
 • Dodano dodatkowe kontrole licencji, aby zapewnić aktualizację szczegółów subskrypcji, tak szybko jak to możliwe po jej odnowieniu
 • Zmieniono logo firmy i produktu
 • Dla licencji subskrypcyjnych Premium usunięto przycisk Odnów (Renew) z ekranu My Account (Moje konto), aby uniknąć konfliktu warunków licencji

Usunięte problemy:

 • Poprawiono lukę w zabezpieczeniach, aby zapewnić pobieranie aktualizacji baz danych tylko przez połączenia SSL
 • Poprawiono awarię występującą, gdy w tym samym systemie jest zainstalowane oprogramowanie Dell Backup and Recovery
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że zaplanowane skanowanie było przeprowadzane w niewłaściwe dni tygodnia
 • Poprawiono problem polegający na tym, że informacje o upłynięciu licencji były niepoprawnie wyświetlane jedna po drugiej w krótkim czasie
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że program planujący wykonywał niektóre zadania nawet po zakończeniu okresu próbnego
 • Poprawiono problem polegający na tym, że pasek postępu na pulpicie nawigacyjnym po wyświetleniu zawieszał się i nigdy nie dochodził do końca
 • Wprowadzono kilka usprawnień w ochronie własnej Chameleon

Ulepszenia

 • Dodano pełną obsługę systemu operacyjnego Windows 10
 • Ulepszono środki bezpieczeństwa do zapobiegania fałszywym alarmom w plikach legitymizujących
 • Ulepszono skanowanie w poszukiwaniu programów typu rootkit w celu zapobiegania fałszywym alarmom „Unknown.Rootkit.Driver” i „Unknown.Rootkit.VBR”
 • Drobne zmiany w interfejsie użytkownika — poprawiono widok wyników skanowania oraz górne menu nawigacyjne
 • Dodano funkcję sortowania kolumn w tabeli Kwarantanna w karcie Historia
 • Ulepszono obsługę planowanych aktualizacji wykonywanych podczas uruchamiania komputera, aby uniknąć powtarzającego się braku aktualizacji
 • Ulepszono funkcję powiadomień dla ograniczonych kont użytkownika, gdy wykonywana czynność wymaga uprawnień administratora
 • Dodano nowe powiadomienie podczas działania programu Malwarebytes Anti-Malware w środowisku firmowym
 • Dołączono uaktualnioną umowę licencyjną

Poprawki

 • Naprawiono problem dotyczący bezpieczeństwa i usprawniono ochronę programu Malwarebytes Anti-Malware
 • Naprawiono kilka problemów związanych z aktualizacją bez danych dla ograniczonych kont użytkownika
 • Naprawiono problem związany z brakiem dostępności napędów USB do skanowania na ekranie Skanowanie niestandardowe
 • Naprawiono problemy z licencjonowaniem powodujące potencjalne nieprawidłowe działanie licencji i ochrony
 • Naprawiono problem związany z brakiem uruchomienia interfejsu użytkownika po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku zadań

Ulepszenia

 • Klucz licencyjny jest teraz wyświetlany na ekranie Moje konto
 • Pozostały czas subskrypcji jest teraz wyświetlany na ekranie Moje konto
 • Zaimplementowano inne usprawnienia licencyjne, aby status licencji był bardziej zrozumiały
 • Rozszerzono możliwości ochronne programu Malwarebytes Anti-Malware Web Protection
 • Wprowadzono liczne usprawnienia, aby zapewnić pełną kompatybilność z Windows 10
 • Usprawniono zdolność programu Malwarebytes Chameleon do pełnego odtworzenia funkcjonalności Malwarebytes po zainfekowaniu złośliwym oprogramowaniem
 • Uaktualniono techniki gromadzenia danych, aby usprawnić badanie i analizę złośliwego oprogramowania
 • Usunięto przycisk „Pomiń” z powiadomienia „Strona zablokowana”, aby ograniczyć nieumyślne przyznawanie dostępu złośliwym witrynom
 • Uaktualniono tekst przycisku na powiadomieniach „Wykryto złośliwe oprogramowanie” i „Nie wykryto złośliwego oprogramowania”, aby znaczenie było bardziej zrozumiałe
 • Rozszerzono obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości
 • Umożliwiono przyrostowe uaktualnianie baz danych w bezpłatnej wersji programu Malwarebytes Anti-Malware
 • Dodano odpowiednie powiadomienia o prawach autorskich i licencyjnych dla wszystkich programów typu open source niezależnych producentów
 • Poprawiono błędy tłumaczenia dla głównych języków (poza angielskim) - niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, holenderskiego, portugalskiego, brazylijskiego portugalskiego, rosyjskiego i polskiego
 • Dodano obsługę języka chińskiego tradycyjnego. Autorem tłumaczenia jest wolontariusz i nie jest to język oficjalnie obsługiwany
 • Wprowadzono kilka usprawnień do wykrywania złośliwego oprogramowania i możliwości naprawczych

Poprawki

 • Wycofano tymczasową zmianę w wersji 2.1.6, która blokowała sprawdzanie uaktualnień przed zaplanowanymi skanowaniami
 • Naprawiono błędy ładowania bazy danych programów narzędziowych SDK dla kodów błędu 2 i 1812
 • Usunięto nieaktualną opcję „Zakończ program, jeśli nie wykryto zagrożeń”, gdyż obecnie skanowanie uruchamiane jest z zasobnika
 • Naprawiono kilka awarii, które mogły wystąpić podczas operacji skanowania i kwarantanny
 • Naprawiono awarię, która występowała po kliknięciu łącza „Wyczyść reguły” na ekranie „Reguły”
 • Naprawiono problem, przy którym ustawienie „Pokaż powiadomienie po skutecznej aktualizacji” nie jest prawidłowo obsługiwane po uaktualnieniu z wersji 2.1.4 do 2.1.6
 • Naprawiono problem, przy którym ustawienie „Zamknij powiadomienie” nie jest prawidłowo obsługiwane w trakcie uaktualniania z wersji 2.1.4 do 2.1.6, jeśli użytkownik zmienił tę opcję z powrotem na 7 sekund po zainstalowaniu wersji 2.1.4
 • Naprawiono problem na ekranie kwarantanny, na którym likwidacja zaznaczenia pozycji w kwarantannie dezaktywowała przyciski Usuń i Odzyskaj
 • Naprawiono problem, przy którym w dzienniku skanowania wyświetlana była nieprawidłowa wersja programu
 • Wyłączono opcję umożliwiającą ustawienie skanowania pod kątem oprogramowania typu rootkit, jako części skanowania Hyper
 • Naprawiono problem występujący w systemach Windows 10 Tech Preview i Windows 8.1, w którym program Malwarebytes Anti-Malware nie uruchamiał się w niektórych sytuacjach po włączeniu ochrony własnej
 • Naprawiono problem, w którym program Malwarebytes Chameleon nie ładował się poprawnie w niektórych sytuacjach w systemie Windows XP SP3
 • Naprawiono problem, który nie dopuszczał do zainstalowania uaktualnienia programu Malwarebytes Anti-Malware w wersji 2.1.4 (i późniejszych) w przypadku niektórych kompilacji użytkownika Malwarebytes Anti-Malware w wersji 1.75

Poprawki

 • Naprawiono błąd krytyczny występujący podczas fazy analizy heurystycznej w trakcie skanowania
 • Naprawiono błędy podczas ładowania bazy danych SDK, przez tymczasowe ignorowanie ustawienia „Sprawdź uaktualnienia przed skanowaniem” dla zaplanowanych skanowań
 • Naprawiono błąd krytyczny występujący podczas edytowania lub usuwania polityki dostępu, jeśli pola nazwy i opisu były różne
 • Naprawiono problem, który powodował brak opcji „Ponownie uruchom komputer, gdy jest to konieczne do usunięcia zagrożeń” w oknach dialogowych Dodaj harmonogram i Edytuj harmonogram
 • Uaktualniono licencję końcową użytkownika

Poprawki

 • Administratorzy nie powinni już otrzymywać podpowiedzi, aby logować się jako administrator w celu wykonania uaktualnienia programu
 • Naprawiono problem, który powodował nieprawidłowe restartowanie się usługi ochrony sieci (MWAC)
 • Naprawiono liczne problemy z zaplanowanymi skanowaniami z uwzględnieniem wyświetlania prawidłowej daty dla „Następnego zaplanowanego skanowania” na pulpicie nawigacyjnym
 • Naprawiono problem, który powodował uruchamianie się programu mbamscheduler przy starcie systemu, gdy program Malwarebytes Anti-Malware był ustawiony, aby nie startował samoistnie
 • Naprawiono problem, który powodował, że każdy język inny od angielskiego, wybrany w trakcie instalacji, nie był zachowywany po instalacji
 • Naprawiono problem, który powodował, że Malwarebytes Anti-Malware nie zawsze automatycznie uaktualniał bazy danych w trakcie instalacji
 • Naprawiono problem, który powodował, że opcja „Wstrzymaj ochronę po starcie systemu na 15 sekund” była pokazywana jako aktywna, a w rzeczywistości była wyłączona (Zalecamy przeanalizowanie tej opcji, aby upewnić się, że jest skonfigurowana zgodnie z oczekiwaniami).
 • Naprawiono problem, który powodował wyświetlanie się kodu błędu 6 po skanowaniu
 • Naprawiono problem dotyczący systemu Windows XP, który powodował, że skanowania zaplanowane przy restarcie systemu nie były rozpoczynane, jeśli była zaznaczona opcja „Uaktywnij moduł ochrony własnej”
 • Malwarebytes Anti-Malware zapamiętuje teraz ustawienia ochrony własnej wykryte z poprzedniej instalacji
 • Naprawiono problem, który powodował, że menu skanowania kontekstowego nie wykorzystywało zaznaczenia użytkownika w zakresie ustawień detekcji i ochrony
 • Naprawiono kilka problemów z powiadomieniami
 • Wprowadzono kilka ulepszeń interfejsu użytkownika, aby poprawić dostępność
 • Wprowadzono kilka ulepszeń interfejsu użytkownika oraz poprawiono wrażenia z użytkowania produktu

Ulepszenia

 • Uaktualniono projekt interfejsu użytkownika, który prezentuje się teraz bardziej przejrzyście i ma bardziej stonowane kolory
 • Usprawniono przebieg skanowania, aby wszystkie skanowania automatycznie sprawdzały i wykorzystywały najnowsze uaktualnienia bazy danych
 • Uproszczono przebieg kwarantanny, aby wyświetlany był jedynie jeden przycisk akcji, gdy wykryte zostaną zagrożenia
 • Wprowadzono kilka usprawnień do wykrywania złośliwego oprogramowania i możliwości naprawczych, włączając usprawnioną detekcję i usuwanie programów typu rootkit
 • Przycisk Minimalizuj minimalizuje główne okno programu do paska zadań, a nie do zasobnika systemowego
 • Domyślny czas wyświetlania powiadomień został zmieniony z 7 sekund na 3 sekundy
 • Domyślna wartość opcji „Pokaż powiadomienia po uaktualnieniu” jest teraz ustawiona na „Wyłącz” dla wszystkich zaplanowanych uaktualnień
 • Usunięto powiadomienia marketingowe z głównego widoku panelu nawigacyjnego
 • Wycofano wsparcie dla języka tajskiego ze względu na niską jakość tłumaczenia
 • Zablokowano możliwość zainstalowania wersji Malwarebytes Anti-Malware dla użytkowników domowych, jeśli zainstalowana jest wersja dla firm

Poprawki

 • Rozwiązano problemy z ochroną przed złośliwym oprogramowaniem

Nowe funkcje

 • Skanowanie może mieć teraz w opcjach zaawansowanych niższy priorytet, aby usprawnić wielozadaniowość
 • Dodano wsparcie dla nawigacji za pomocą klawiatury w interfejsie użytkownika
 • Dodano wsparcie dla czytników ekranowych JAWS i Windows Narrator

Ulepszenia

 • Usprawniono moduł Malwarebytes Chameleon, aby skuteczniej działał przeciwko aktywnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem
 • Powiadomienie o przestarzałej bazie danych, w oparciu o odzew użytkowników, domyślnie ustawione na 7 dni, zamiast po każdej reakcji użytkownika
 • Wszystkie skanowania za pomocą programu Malwarebytes Anti-Malware tworzą teraz wpisy w dzienniku ochrony
 • Nieudane sprawdzenia uaktualnień są teraz zapisywane w dzienniku ochrony
 • Uaktualnianie Malwarebytes Anti-Malware powinno teraz działać nawet wtedy, gdy zakładka Skanowanie oczekuje na akcję użytkownika
 • Usprawniono wsparcie dla skanowania zaszyfrowanych dysków, gdy aktywna jest opcja wykrywania plików typu rootkit

Poprawki

 • Użytkownicy Google Chrome nie powinni już doświadczać zacinania się Malwarebytes Anti-Malware w trakcie skanowania heurystycznego
 • Skanowanie nie powinno już zawieszać się w trakcie obróbki plików systemowych na niektórych systemach
 • Naprawiono kilka błędów Malwarebytes Anti-Malware
 • W trakcie instalacji lub uaktualniania Malwarebytes Anti-Malware nie powinny więcej występować błędy wykonania
 • Wyszukiwanie programów typu rootkit nie powinno więcej oznaczać sektorów na woluminach niesystemowych jako sfałszowane, jeśli sektory te są zaszyfrowane
 • Wyszukiwanie programów typu rootkit powinno teraz działać poprawnie na dyskach zaszyfrowanych programem Bitlocker
 • Skanowanie woluminów systemowych zaszyfrowanych programem TrueCrypt z nieaktywnym wyszukiwaniem programów typu rootkit nie powoduje już pominięcia w skanowaniu plików systemowych
 • Naprawiono problem dotyczący Windows 8 i Windows 8.1 z naprawą sterowników zainfekowanych oprogramowaniem typu rootkit
 • Naprawiono problem z pojawieniem się ekranu BSOD („niebieskiego ekranu śmierci”) przy użyciu programu weryfikacji sterowników w systemie z działającym Malwarebytes Anti-Malware
 • Zlikwidowano pojawianie się ekranu BSOD podczas używania programu Boxcryptor
 • Zlikwidowano pojawianie się ekranu BSOD w niektórych okolicznościach podczas używania Malwarebytes Chameleon lub ochrony własnej w Malwarebytes Anti-Malware
 • Awaria Malwarebytes Anti-Malware nie powinna już następować, gdy w pewnych okolicznościach wykorzystywana jest funkcja „Kopiuj do Schowka”
 • Tekst na banerze w panelu nawigacyjnym powinien teraz natychmiast odzwierciedlać zmiany w ustawieniach języka Malwarebytes Anti-Malware
 • Naprawiono kilka problemów z powiadomieniami zasobnika systemowego
 • Naprawiono problemy z wyświetlaniem niektórych języków
 • Wyjątki złośliwego oprogramowania i sieci nie powinny już powodować wyświetlania zduplikowanych wpisów po uaktualnieniu bazy danych
 • Nie powinny już występować przypadkowe awarie MBAMService podczas uaktualniania Malwarebytes Anti-Malware z wersji 1.75
 • Naprawiono problemy z opcją „Skanuj za pomocą Malwarebytes Anti-Malware” uruchamianą z poziomu menu kontekstowego
 • Naprawiono kilka problemów dotyczących polityki dostępu
 • Naprawiono kilka problemów z wydajnością interfejsu użytkownika
 • Wprowadzono kilka ulepszeń interfejsu użytkownika oraz poprawiono wrażenia z użytkowania produktu
 • Przy starcie systemu w niektórych okolicznościach nie powinna pojawiać się już więcej niż jedna ikona Malwarebytes Anti-Malware w zasobniku
 • Naprawiono problem z brakiem aktywacji Malicious Website Protection, pojawiający się w niektórych okolicznościach po zainstalowaniu w systemie Windows Vista
 • Naprawiono drobne problemy z wyświetlaniem tabel w interfejsie użytkownika

Ulepszenia

 • Zmieniono część terminologii używanej w wynikach skanowania i dziennikach skanowania, aby były one bardziej zrozumiałe
 • Włączanie i wyłączanie ochrony własnej powinno być teraz bardziej responsywne w większości przypadków
 • Nazwa każdego języka występuje teraz w języku natywnym, aby łatwiejsza była zmiana języka
 • Puste okno nie miga już na ekranie w trakcie uruchamiania i zamykania systemu, gdy w zasobniku jest aktywny program Malwarebytes Anti-Malware (dotyczy systemów Windows Vista lub nowszych)

Poprawki

 • Naprawiono kilka błędów i zlikwidowano pojawianie się ekranu BSOD w trakcie skanowania w poszukiwaniu plików typu rootkit
 • Przyspieszono skanowanie w niektórych okolicznościach przy włączonym wyszukiwaniu plików typu rootkit
 • Wyszukiwanie plików typu rootkit nie powinno już permanentnie zawieszać się w niektórych okolicznościach
 • Naprawiono problemy z kompatybilnością z klientem VPN
 • Nie powinno już zawodzić uruchomienie ochrony po uaktualnieniu przy uprzednim uruchomieniu ochrony własnej
 • Zakładka Ustawienia ogólne prawidłowo reaguje na kliknięcia
 • Rozwiązano kilka problemów z polityką dostępu, która nie ograniczała dostępu w oczekiwanych sytuacjach
 • Edytowanie hasła polityki dostępu nie powoduje już po wpisaniu prawidłowego hasła blokady dostępu do obszarów programu z ograniczonym dostępem
 • Funkcja polityki dostępu działa prawidłowo, gdy zainstalowany jest Bitdefender Total Security
 • Skanowanie ręczne poszczególnych plików i folderów za pomocą funkcji skanowania z menu kontekstowego w programie Explorer nie powoduje już, że w niektórych okolicznościach skanowanie się nie uruchamia
 • Zielony znacznik nie jest już wyświetlany, gdy Malwarebytes Anti-Malware nie może połączyć się z serwerem uaktualnień
 • Tekst w interfejsie użytkownika nie jest już ucinany w systemie Windows XP i w trybie klasycznym w Windows 7
 • Czas skanowania jest teraz przedstawiany prawidłowo po zakończeniu skanowania
 • Obiekty objęte kwarantanną są prawidłowo wymienione na ograniczonych kontach użytkownika, gdy odzyskiwanie obiektu nie powiedzie się ze względu na brak zezwolenia
 • Rozwiązano problem z niepełnym tłumaczeniem interfejsu użytkownika na niektóre języki
 • Sterownik pozostawiony w trakcie odinstalowywania Malwarebytes Anti-Malware jest teraz prawidłowo usuwany w przypadku odinstalowywania programu

Ulepszenia

 • Baza danych jest teraz automatycznie uaktualniana po instalacji
 • Powiadomienia nie są już wyświetlane, jeśli panel nawigacyjny jest aktywny, aby zredukować liczbę powielonych informacji
 • Znacznie zredukowano rozmiar wszystkich powiadomień zasobnika
 • Zmniejszono intensywność kolorów powiadomień zasobnika i banerów stanu w panelu nawigacyjnym
 • Kolor powiadomień „Baza danych nieaktualna” i „Skanowanie nigdy nie zostało przeprowadzone” zmieniony z czerwonego na pomarańczowy

Poprawki

 • Wszelkie zaplanowane skanowania powinny teraz działać bez aktywowania głównego okna interfejsu, aby nie przeszkadzać użytkownikowi

Zmiany

 • Całkowicie zmieniono interfejs użytkownika, aby ułatwić korzystanie z produktu, dostęp do informacji oraz przyspieszyć dostęp do kluczowych funkcji
 • Szybkie skanowanie zostało przemianowane na Wyszukiwanie zagrożeń - zalecany tryb skanowania
 • Malwarebytes Anti-Rootkit został zintegrowany ze skanerem (jest dostępny w opcjach wykrywania)
 • Sterownik Malwarebytes Chameleon został zintegrowany z wersją Premium, aby zapewnić ochronę własną (dostępny w opcjach zaawansowanych)
 • Rozszerzona wersja Malicious Website Protection dla Windows Vista SP2 i nowszych (lepsza wydajność, dodano możliwość wykluczenia procesów takich jak klienty BitTorrent z Malicious Website Protection, możliwość ręcznego wykluczania adresów IP i poszczególnych adresów URL/stron internetowych wg nazwy domeny)
 • Skanowanie, wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania z lokacji systemowej w natywnych systemach x64
 • Znacznie usprawniono podstawowe techniki wykrywania i usuwania

Poprawki

 • Problemy z wydajnością przy strumieniowaniu dźwięku w systemie Windows Vista SP2 i nowszych przy używaniu Malicious Website Protection powinny zostać rozwiązane

Zmiany

 • Dodano możliwość skanowania wewnątrz archiwów

Zmiany

 • Nowe logo programu i ikony
 • Zaimplementowano heurystykę dla wykrywania ataków typu zero-day w module ochrony w wersji PRO
 • Zagrożenia wykryte przez moduł ochrony są teraz automatycznie przenoszone do kwarantanny
 • Malwarebytes Anti-Malware pokazuje teraz powiadomienia na ekranie startowym Windows 8
 • Malwarebytes Anti-Malware jest teraz zidentyfikowany w dziennikach skanowania, rejestrze i zakładce „O programie”
 • Rozszerzono zakładkę „Więcej narzędzi” o nową zawartość, z dodatkowymi elementami do wykorzystania w przyszłości
 • Opcja zezwolenia na tymczasowe działanie zagrożenia (Zezwól tymczasowo) dodana do podpowiedzi ochrony plików systemowych
 • Opcja dodania wykrytej pozycji do listy ignorowanych (Zezwól zawsze) dodana do podpowiedzi ochrony plików systemowych
 • Ulepszono heurystykę wykrywania nowych i nieznanych zagrożeń
 • Zwiększono wydajność skanera
 • Microsoft Windows 8 i Internet Explorer 10 są teraz prawidłowo identyfikowane w dzienniku skanowania
 • Uaktualniono plik pomocy o informacje na temat nowych funkcji
 • Ulepszono kompatybilność w czasie rzeczywistym z wieloma innymi produktami bezpieczeństwa
 • Naprawiono drobny problem z tworzeniem hasła dla CLI

Zmiany

 • Uaktualnianie do wersji dla systemu Windows Vista lub Windows 7 może czasami spowodować opóźnione uruchomienie się modułu ochrony. (Naprawiono)
 • W niektórych okolicznościach moduł ochrony nie uruchamia się razem z systemem Windows. (Naprawiono)
 • Skanowanie czasem kończy się przedwcześnie. (Naprawiono)

Zmiany

 • Zaimplementowano obszerne API mające na celu kontrolę ustawień i konfiguracji w wersji dla firm
 • Dodano możliwość importowania/eksportowania ustawień w wersji dla przedsiębiorców
 • W wersji dla przedsiębiorców z zasobnika została usunięta opcja „Wyjdź”, gdy jest aktywna pozycja „limitusermode”
 • Przyszłe wersje będą mogły aktualizować się bez ponownego uruchamiania systemu po instalacji
 • Moduł ochrony można skonfigurować dla całego komputera, a nie jedynie dla poszczególnych kont użytkowników
 • „Blokowanie systemu plików” i „Blokowanie stron” można uaktywnić lub wyłączyć osobno z poziomu zakładki „Ochrona”
 • Dzienniki ochrony pokazują teraz, czy aktywne jest blokowanie uruchamiania złośliwego oprogramowania
 • Ochronę w czasie rzeczywistym można teraz bezproblemowo zakończyć bez pozostawienia aktywnych procesów, korzystając z opcji „Wyjdź” w zasobniku
 • Dodano obsługę języka japońskiego
 • Usprawniono moduł Malwarebytes Chameleon, aby skuteczniej działał przeciwko aktywnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem
 • Ochrona w czasie rzeczywistym w systemach Windows Vista i Windows 7 uruchamia się teraz znacznie szybciej
 • Wyeliminowano problemy z wydajnością powodowane przez aktualizowanie bazy danych i zmiany w liście ignorowanych w systemach Windows Vista i Windows 7
 • Powiadomienia wyskakujące dla zagrożeń wykrytych w czasie rzeczywistym nie mogą być zminimalizowane
 • Wszystkie ustawienia rejestru są teraz przechowywane pod HKLM
 • Zapisywanie dzienników do własnych lokacji po skanowaniu działa teraz poprawnie
 • Ustawienia menu kontekstowego są teraz prawidłowo zapamiętywane po aktualizacji programu
 • Użytkownicy, którzy korzystali uprzednio z wersji próbnej, nie będą otrzymywali propozycji uruchomienia wersji próbnej po aktualizacji albo reinstalacji
 • Data i czas umieszczenia pozycji w kwarantannie są teraz wyświetlane prawidłowo

Zmiany

 • Nowy zaawansowany program aktualizujący przyspiesza aktualizację i zmniejsza wymagania dotyczące przepustowości.
 • Usprawniono technologię Chameleon (wersja 1.61) pod kątem najnowszych zagrożeń.
 • Uproszczono możliwość wypróbowania wersji PRO przy instalacji.
 • Kreator szybkiej instalacji ma teraz więcej informacji i wskazówek.
 • Ulepszono i zoptymalizowano moduł aktualizacji bazy danych.
 • Uaktualniono wymagania systemowe.
 • Dzienniki pokazują teraz przeskanowane dyski i ścieżki.
 • Naprawiono błąd dotyczący zaplanowanych skanowań.
 • Język koreański jest teraz wyświetlany prawidłowo w rozwijanym menu języków.

Zmiany

 • Skanowanie dla 64-bitowych systemów operacyjnych szybsze nawet o 25%.
 • Ulepszono działanie modułu Chameleon.
 • Zwiększono niezawodność aktualizacji programu przez dodatkowe testy bezpieczeństwa.
 • Ulepszono wiersz poleceń (jedynie w wersji płatnej).
 • Dzienniki zaplanowanych skanowań zawierają teraz dokładny stan ochrony.
 • Opcja „Skanuj za pomocą Malwarebytes Anti-Malware” w menu kontekstowym jest teraz wyświetlana w wybranym języku.

Zmiany

 • Naprawiono problemy powodujące zawieszanie się produktów bezpieczeństwa innych producentów w systemie Windows XP.
 • Naprawiono problem związany z brakiem przeładowywania się listy ignorowanych po aktualizacji bazy danych.
 • Naprawiono problem z błędem pliku mbamcore.dll powodowanym przez nieprawidłowe dane z listy ignorowanych.
 • Naprawiono problem z brakiem ikony na pulpicie po niektórych uaktualnieniach instalacji.
 • Naprawiono problemy z plikami językowymi z języków niderlandzkiego, białoruskiego i koreańskiego.
 • Dodano plik języka greckiego.
<

Zmiany

 • Moduł Malwarebytes Chameleon utrzymuje Malwarebytes Anti-Malware w działaniu nawet wtedy, gdy jest blokowany przez infekcję.
 • Uaktualnienia inkrementalne (jedynie w wersji płatnej).
 • Możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień kluczowych programów (jedynie w wersji płatnej).
 • Zwiększono niezawodność i wydajność procesu aktualizacji.
 • Ulepszenia mechanizmu wykrywania i usuwania.
 • Ikona zasobnika systemowego dynamicznie wyświetla teraz wybrany język.
 • Ustawienia zachowania modułu ochrony mogą być zmieniane bez aktywowania ochrony.
 • Ulepszono technologię DOR (Usuń przy restarcie), aby usprawnić proces usuwania zagrożeń.
 • Zmieniono format dzienników, aby zawrzeć więcej szczegółowych informacji na temat systemu i wykrytych zagrożeń.
 • Ulepszono powiadomienia o błędach, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika.
 • Zaplanowane uaktualnienia następują teraz w ciągu 15 minut od zaplanowanego czasu.
 • Własne lokalizacje dzienników wyświetlane są teraz w zakładce „Dzienniki”.
 • Dzienniki ochrony mogą być zapisywane we własnych lokalizacjach.
 • Data wydania wersji programu jest teraz wyświetlana w zakładce „O Programie”.
 • Naprawiono problem z brakiem aktualizacji programu zainstalowanego w języku czeskim w systemie Microsoft Windows.
 • Naprawiono konkretne sytuacje, w których skanowanie nie dobiegało do końca.

Zmiany

Zmiany

 • Naprawiono drobne problemy z aktualizowaniem.
 • Naprawiono zbyt wczesne wygasanie wersji próbnej.
 • Naprawiono błędy językowe interfejsu użytkownika.
 • Naprawiono problem związany z brakiem uwzględniania listy ignorowanych przez moduł ochrony.
 • Naprawiono problem, który powodował, że nie wszyscy użytkownicy otrzymywali powiadomienie o konieczności uaktualnienia przestarzałej bazy danych.

Zmiany

 • Planowanie zostało uproszczone i dodano możliwość przeniesienia kreatora harmonogramu.
 • Blokowanie stron jest teraz nieaktywne, gdy ochrona jest wyłączona.
 • Dzienniki są automatycznie sortowane wg dat.
 • Aktualizowanie jest teraz znacznie bardziej wydajne.
 • Wszystkie ustawienia HKCU mogą być wybrane w HKLM, aby nadpisać ustawienia użytkownika.
 • Moduł ochrony jest teraz bardziej wydajny w odczytywaniu informacji z urządzeń We/Wy.
 • 14-dniowa wersja próbna Pro jest już dostępna. Jest opcjonalna dla wszystkich użytkowników.
 • Harmonogram zawiera teraz przycisk edycji.
 • Użytkownik jest teraz powiadamiany o oczekujących na instalację uaktualnieniach programu.
 • Naprawiono niedziałającą listę ignorowanych dla domyślnych danych rejestru, np.: Broken.OpenCommand.
 • Pozycja w menu „Dodaj do listy ignorowanych” jest teraz aktywna, jeśli opcja „Pokaż podpowiedź” nie jest zaznaczona.
 • Użytkownik może teraz aktualizować zasobnik systemowy nawet wtedy, gdy skaner jest otwarty.
 • Naprawiono problem z aktualizowaniem listy dysków do pełnego skanowania.
 • Naprawiono problem powodujący brak uwzględniania przez moduł ochrony listy ignorowanych po odzyskaniu elementu z kwarantanny.
 • Format daty na zakładce aktualizacji jest teraz taki sam jak w zasobniku systemowym.

Zmiany

 • Znacznie poprawiono szybkość skanowania: do 5 razy szybciej.
 • Znacznie poprawiono stabilność skanera i modułu ochrony (jedynie w wersji płatnej).
 • Większa responsywność: program ładuje się do 3 razy szybciej, a moduł ochrony mniej obciąża zasoby systemu (jedynie w wersji płatnej).
 • Nowe wewnętrzne algorytmy umożliwiają wykrywanie większej ilości złośliwego oprogramowania.
 • Można teraz samodzielnie dodawać pliki i foldery do listy ignorowanych.
 • Możliwość zaplanowania i zmiany planowania skanowania oraz uaktualnień z poziomu wiersza poleceń (jedynie w wersji płatnej).
 • Powiadomienia w systemie Windows Vista i nowszych, dotyczące zablokowanych złośliwych stron, zawierają teraz dodatkowe informacje, takie jak typ, port i proces.
 • Możliwość ujęcia potencjalnie niechcianych programów (PUP), potencjalnie niechcianych modyfikacji systemu (PUM) i oprogramowania P2P w skanowaniu i module ochrony lub wykluczenia ich.
 • Znacznie usprawnione skanowanie błyskawiczne (jedynie w wersji płatnej) - zaprojektowane do określenia w mniej niż 10 sekund na każdym komputerze, czy konieczne jest bardziej dokładne skanowanie.
 • Prosta w użyciu i wymagająca jednego przycisku opcja automatycznego aktualizowania do najnowszej wersji (jedynie w wersji płatnej).
 • Opcja „Uprzedzaj, że baza danych jest nieaktualna od:” ostrzega, gdy baza danych jest nieaktualna domyślnie „od 7 dni” (jedynie w wersji płatnej).
 • Możliwość skanowania lokacji rozruchowych systemu w celu ulepszonego wykrywania i do walki z nieustępliwym złośliwym oprogramowaniem, które utrudnia własne usunięcie.
 • Skanowanie wywoływane z menu kontekstowego wykorzystuje teraz heurystykę.
 • Zwiększono kompatybilność z oprogramowaniem antywirusowym.
 • Naprawiono problem z opcją „Odzyskaj, jeśli przeoczono przez” w harmonogramie, nie działającą poprawnie w systemach Windows 2000 i Windows XP.
 • Naprawiono problem z opcją „Odzyskaj, jeśli przeoczono przez” w harmonogramie, nie działającą dla skanowań i aktualizacji zaplanowanych do jednokrotnego uruchomienia.
 • Naprawiono problem z awarią systemu powodowaną przez Heuristics.Shuriken.
 • Naprawiono problem z niewykrywaniem niektórych infekcji przez moduł ochrony w niektórych 64-bitowych wersjach systemu Windows.
 • Naprawiono problem z brakiem tworzenia przez ciche skanowanie dzienników w niektórych przypadkach.

Zmiany

 • Przyspieszono ładowanie bazy danych o około 15%.
 • Znacznie zwiększono wydajność blokowania stron internetowych w systemach Windows Vista i Windows 7.
 • Naprawiono liczne problemy z kompatybilnością harmonogramu w systemie Windows 2000.
 • Naprawiono problem z cudzysłowami adresów ścieżek przekazywanych do /logtofile i /logtofolder.
 • Naprawiono problem z wykrywaniem pewnych pozostałości po infekcji.
 • Naprawiono problem z zawieszaniem się programu przy dodawaniu współdzielonej drukarki sieciowej.

Zmiany

 • Dodano nowy mechanizm harmonogramu dla klientów, zawierający aktualizowanie w czasie rzeczywistym, bardziej dopracowane zaplanowane skanowania/aktualizacje i ulepszony interfejs.
 • Dodano nową opcję skanowania błyskawicznego, która wyszukuje złośliwe oprogramowanie w pamięci i lokacjach ładowania.
 • Dodano kompatybilność z RDP dla klientów korporacyjnych.
 • Dodano nowy zaawansowany moduł detekcji heurystycznej o nazwie Shuriken, który będzie zintegrowany ze skanerem i modułem ochrony.
 • Zintegrowano z głównym interfejsem programu opcje blokowania stron i inne konfigurowalne reguły.
 • Znacznie ulepszono interfejs wiersza poleceń, umożliwiając klientom „ciche” i automatyczne skanowanie i usuwanie.
 • Znacznie ulepszono moduł aktualizujący, co powinno rozwiązać liczne problemy z aktualizowaniem. Dodano pełną obsługę proxy z uwzględnieniem uwierzytelniania i integracji z interfejsem.
 • Naprawiono dużą liczbę różnych problemów i poprawiono ogólną stabilność skanera i modułu ochrony.

Zmiany

 • Naprawiono drobny problem z wyświetlaniem okien dialogowych przy błędach/runupdate.
 • Naprawiono niepowodzenie zapisu raportu błędów do katalogu pierwotnego.
 • Naprawiono problem z niemożnością uruchomienia modułu ochrony w systemie Windows 2000.
 • Ocenzurowano klucz licencyjny w zakładce „O programie”.
 • Naprawiono „wyciekanie” pamięci w niektórych konfiguracjach sprzętowych, powodowane przez moduł ochrony.
 • Dodano nowy parametr wiersza poleceń: /errorsilent (patrz plik pomocy).

Zmiany

 • Naprawiono drobny problem z błędem podczas skanowania.
 • Naprawiono drobny problem z błędami 704 (0, 0).
 • Naprawiono problemy ze skokami w zużyciu pamięci przez moduł ochrony.
 • Naprawiono problemy z wykrywaniem pewnych typów złośliwego oprogramowania.
 • Dodano obsługę języka białoruskiego.

Rozwiązane problemy

 • Naprawiono błąd powodujący zatrzymanie skanowania w rzadkich przypadkach

Zmiany

 • Wprowadzono udoskonalenia mechanizmu zwiększające skuteczność wykrywania nowych zagrożeń
 • Dodano możliwość wykrywania zagrożeń we wszystkich folderach użytkowników
 • Naprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach mógł powodować awarię po otrzymaniu nieprawidłowych danych z serwera aktualizacji
 • Oczyszczono plik dziennika w celu usunięcia zduplikowanych wpisów
 • Teraz wymagany jest system Mac OS X 10.9 lub nowszy
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa pobieranie aktualizacji aplikacji odbywa się teraz za pośrednictwem protokołu HTTPS
 • Dodano funkcję wykrywania rozszerzeń przeglądarek Chrome i Firefox, zainstalowanych w profilach innych niż domyślny
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie niektórych plików
 • Naprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach uniemożliwiał wykrywanie plików
 • Naprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach zwracał fałszywe wskazanie w obrębie danych logowania
 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie niektórych danych logowania w zrzutach systemowych
 • Rozszerzenia Apple nie są już wyświetlane na liście rozszerzeń jądra w zrzutach systemowych
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał automatyczne aktualizowanie

Zmiany

 • Napisany od nowa w celu lepszej obsługi technologii OS X
 • Dodano narzędzie pomocy instalowane w tle w celu wsparcia przy usuwaniu plików z uprzywilejowanych lokalizacji
 • Ulepszono zabezpieczenia
 • Aktualizacje baz danych sygnatur mogą być szybciej ładowane do klientów
 • Ulepszono obsługę funkcji dostępności
 • Drobne ulepszenia interfejsu

Nowe funkcje:

 • Dodano funkcję dynamicznego hookingu na potrzeby zarządzania konfliktami
 • Udostępniono ochronę Premium użytkownikom wersji bezpłatnej w ramach wersji beta MBAE 
 • Udostępniono funkcję niestandardowej ochrony użytkownikom wersji bezpłatnej w ramach wersji beta MBAE 

 Poprawki:

 • Usunięto wszystkie problemy z nieprawidłowym uruchamianiem, skutkujące powstawaniem nieaktywnych procesów
 • Usunięto wszystkie problemy z nieprawidłowym uruchamianiem w połączeniu z rozszerzeniami programu Chrome
 • Naprawiono fałszywe wskazania związane z programem FLTLDR.exe
 • Naprawiono fałszywe wskazania związane z wtyczką QTTabBar do programu Opera

Nowe funkcje:

 • Dodano hartowane i bezpieczniejsze ramy hookingu API
 • Dodano mechanizmy samoobronne
 • Dodano technikę piaskownicy dla Silverlight
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi luki w makrach w warstwie 3
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi inżynierię społeczną w warstwie 3
 • Dodano zaawansowane opcje konfiguracji Java dla firm
 • Dodano funkcję dynamicznego konfigurowania na potrzeby zarządzania konfliktami
 • Dodano wsparcie dla MS Play Ready
 • Domyślnie wyłączono powiadomienia w dymkach
 • Dodano usuwanie wpisu Uruchom podczas dezinstalacji

Poprawki:

 • Usunięto konflikt z Symantec DLP
 • Usunięto konflikt z chińskim oprogramowaniem bankowym
 • Usunięto konflikt z Sophos AV
 • Usunięto problem awarii przeglądarki Edge w kompilacjach Windows Insider Preview
 • Usunięto problem awarii aplikacji pakietu MS Office z MBAE
 • Usunięto konflikt z McAfee HIPS
 • Usunięto fałszywe wskazania z Java Protection Technique
 • Usunięto problem z rejestrowaniem błędów krytycznych
 • Usunięto problem ponownego uruchamiania usługi

Nowe funkcje:

 • Dodano hartowane i bezpieczniejsze ramy hookingu API
 • Dodano mechanizmy samoobronne
 • Dodano technikę piaskownicy dla Silverlight
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi luki w makrach w warstwie 3
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi inżynierię społeczną w warstwie 3
 • Dodano zaawansowane opcje konfiguracji Java dla firm
 • Dodano funkcję dynamicznego konfigurowania na potrzeby zarządzania konfliktami
 • Dodano wsparcie dla MS Play Ready
 • Domyślnie wyłączono powiadomienia w dymkach
 • Dodano usuwanie wpisu Uruchom podczas dezinstalacji

Poprawki:

 • Usunięto konflikt z Symantec DLP
 • Usunięto konflikt z chińskim oprogramowaniem bankowym
 • Usunięto konflikt z funkcją TabLoader pakietu Office
 • Usunięto konflikt z oprogramowaniem Kobil mIdentity
 • Usunięto fałszywe wskazanie dla modułów Adobe i .NET
 • Usunięto problem podczas dodawania nieprawidłowej niestandardowej ochrony

Nowe funkcje:

 • Dodano hartowane i bezpieczniejsze ramy hookingu API
 • Dodano mechanizmy samoobronne
 • Dodano technikę piaskownicy dla Silverlight
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi luki w makrach w warstwie 3
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi inżynierię społeczną w warstwie 3
 • Dodano zaawansowane opcje konfiguracji Java dla firm
 • Dodano funkcję dynamicznego konfigurowania na potrzeby zarządzania konfliktami
 • Dodano wsparcie dla MS Play Ready
 • Domyślnie wyłączono powiadomienia w dymkach
 • Dodano usuwanie wpisu Uruchom podczas dezinstalacji

Poprawki:

 • Usunięto konflikt z Symantec DLP
 • Usunięto konflikt z chińskim oprogramowaniem bankowym
 • Usunięto konflikt z funkcją TabLoader pakietu Office
 • Usunięto konflikt z oprogramowaniem Kobil mIdentity
 • Usunięto fałszywe wskazanie dla modułów Adobe i .NET
 • Usunięto problem podczas dodawania nieprawidłowej niestandardowej ochrony

Nowe funkcje:

 • Dodano hartowane i bezpieczniejsze ramy hookingu API
 • Dodano mechanizmy samoobronne
 • Dodano technikę piaskownicy dla Silverlight
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi luki w makrach w warstwie 3
 • Dodano techniki ochrony przed zagrożeniami wykorzystującymi inżynierię społeczną w warstwie 3
 • Dodano zaawansowane opcje konfiguracji Java dla firm
 • Dodano funkcję dynamicznego konfigurowania na potrzeby zarządzania konfliktami
 • Dodano wsparcie dla MS Play Ready
 • Domyślnie wyłączono powiadomienia w dymkach
 • Dodano usuwanie wpisu Uruchom podczas dezinstalacji

Poprawki:

 • Usunięto konflikt z Symantec DLP
 • Usunięto konflikt z chińskim oprogramowaniem bankowym
 • Usunięto konflikt z funkcją TabLoader pakietu Office
 • Usunięto konflikt z oprogramowaniem Kobil mIdentity
 • Usunięto fałszywe wskazanie dla modułów Adobe i .NET
 • Usunięto problem podczas dodawania nieprawidłowej niestandardowej ochrony

Poprawki

Poprawki poniższych funkcji:

 • Mechanizmy samoobronne dla MBAE DLL w warstwie 1
 • Metody wykrywania ataków typu Stack Pivoting w warstwie 1
 • Warstwa 3 Ochrona zachowań aplikacji
 • Mechanizmy samoobronne dla MBAE IPC

Nowe funkcje

 • Dodanie mechanizmów samoobronnych dla MBAE DLL w warstwie 1
 • Udoskonalenie metod wykrywania ataków typu Stack Pivoting w warstwie 1
 • Udoskonalenie metod ochrony zachowania aplikacji w warstwie 3
 • Dodanie mechanizmów samoobronnych dla MBAE IPC

Nowe funkcje

 • Dodanie mechanizmów samoobronnych dla MBAE DLL w warstwie 1
 • Udoskonalenie metod wykrywania ataków typu Stack Pivoting w warstwie 1
 • Udoskonalenie metod ochrony zachowania aplikacji w warstwie 3
 • Dodanie mechanizmów samoobronnych dla MBAE IPC

Poprawki

 • Poprawa wykrywania odcisków palców
 • Poprawa stabilności warstwy 1
 • Poprawiono błąd programowy iniekcji dla systemu Windows 10
 • Poprawiono ochronę 64-bitową przeglądarki Chrome
 • Poprawiono błąd programu BitDefender powodujący konflikty
 • Poprawiono warunek fałszywego alarmu w powłoce Java
 • Poprawiono warunek potencjalnego wycieku pamięci

Nowe funkcje

 • Dodano środek ograniczający zagrożenie Dynamic Anti-HeapSpraying dla warstwy 0
 • Dodano środek ograniczający zagrożenie Anti-Exploit fingerprinting mitigation dla warstwy 0
 • Dodano dostosowaną migrację VBScript dla IE dla warstwy 0
 • Dodano środek ograniczający wykrywanie gadżetów ROP-RET dla warstwy 1
 • Dodano reguły zachowania aplikacji dla warstwy 3
 • Dodano ochronę dla Microsoft Edge
 • Dodano ochronę dla LibreOffice
 • Dodano mechanizm odzyskiwania po awarii
 • Dodano automatyczne odzyskiwanie dla usługi Anti-Exploit
 • Poprawki

 • Naprawiono konflikt z profilem rodziny Office
 • Naprawiono konflikt z programem Comodo
 • Naprawiono konflikt z programem Imprivata OneSign
 • Naprawiono fałszywe wskazania związane z programem Adobe Acrobat
 • Naprawiono fałszywe wskazania związane z określonymi modułami .NET w przeglądarce IE
 • Poprawiono problem z usuwaniem osłon użytkownika podczas aktualizacji
 • Poprawiono konflikt z produktami innych firm używających tych samych zakotwiczeń
 • Poprawiono konflikt z profilem rodziny Office
 • Poprawiono konflikt z dodatkami oprogramowania bankowego dla przeglądarek
 • Poprawiono konflikt z Citrix podczas otwierania IE
 • Poprawiono konflikt z komponentami firm Asus i Huawei
 • Poprawiono konflikt z oprogramowaniem Kaspersky 16
 • Poprawiono problem z wykluczeniami nie zawsze stosowanymi do profilu PDF
 • Poprawiono problem z zachowaniem aplikacji dla warstwy 3
 • Poprawiono problem z brakującymi powiadomieniami w dymku
 • Poprawiono problem z awarią PhantomPDF podczas konwersji do doc
 • Nowe funkcje

  • Dodano nowe środki ograniczające zagrożenia warstwy 0 dla skryptów VB w przeglądarce IE
  • Dodano nowe środki ograniczające zagrożenia warstwy 1 dla wykrywania zagrożeń typu ROP
  • Dodano nowe środki ograniczające zagrożenia warstwy 3 dla nadużyć dotyczących programu Powershell
  • Dodano telemetrię z przeglądarki Firefox
  • Dodano możliwość edytowania własnych osłon
  • Dodano możliwość rejestrowania zdarzeń związanych z ochroną w interfejsie użytkownika
  • Dodano możliwość automatycznej aktualizacji wersji korporacyjnych
  • Dodano obsługę systemu Windows 10
  • Dodano czarną listę pirackich i fałszywych kluczy licencyjnych

  Ulepszenia

  • Ulepszono osłonę Java w środowiskach korporacyjnych
  • Usprawniono telemetrię zagrożeń
  • Usunięto powielone domyślne osłony dla przeglądarek w urządzeniach przenośnych
  • Usunięto licznik chronionych aplikacji z interfejsu użytkownika

  Poprawki

  • Naprawiono problem przy drukowaniu do Adobe PDF
  • Naprawiono problem z programem SpeedBit Download Accelerator
  • Naprawiono problem z wtyczkami z PowerDVD i GAS Tecnologia
  • Naprawiono problem z programem nProtect GameGuard Anti-Cheat
  • Naprawiono problem z nierespektowaniem niektórych wyjątków
  • Naprawiono problem z dodatkiem Knowledge Coach Office
  • Naprawiono problem z fałszywymi alarmami z przeglądarki IE
  • Naprawiono problem z uruchamianiem czytnika Foxit Reader
  • Naprawiono problem z dodatkiem Excel Power Query
  • Naprawiono problem z dodatkiem Excel DEP Enforcement
  • Naprawiono problem z blokiem skryptowym VB w przeglądarce IE
  • Naprawiono problem z awariami w przeglądarce Chrome
  • Naprawiono problem z programem Arcom Masterworks

  Nowe funkcje

  • Dodano nowe środki ograniczające zagrożenia trzeciej warstwy dla IE, Javy i Office.
  • Dodano domyślną ochronę dla bardziej popularnych przeglądarek.
  • Dodano rodzinę przeglądarek opartą na Chromium.
  • Dodano nowe okno ostrzeżenia ze szczegółami ataku.
  • Dodano powiadomienie o ochronie w zasobniku.
  • Dodano zaawansowane opcje ograniczania zagrożenia dla danej rodziny.
  • Dodano możliwość konfiguracji opcji ogólnych.
  • Dodano przycisk przeglądania przy dodawaniu osłon niestandardowych.
  • Dodano nowy mechanizm zmniejszający liczbę znanych fałszywych alarmów.
  • Dodano anonimowe zgłaszanie zablokowanych ataków.
  • Dodano okno potwierdzenia dla formatu pliku przy zgłaszaniu ataku.
  • Dodano powiadomienia Premium w wersji bezpłatnej/próbnej.
  • Dodano obsługę systemu Windows 10.

  Ulepszenia

  • Usprawniono proces aktualizacji, aby nie wpływał na istniejące osłony niestandardowe.
  • Usprawniono widoczność wyjątków konsoli zarządzania w interfejsie.
  • Usprawniono raportowanie błędów i awarii.
  • Dodano brakujące powiadomienia interfejsu dla kont użytkowników-gości.
  • Usprawniono zarządzanie instalacją, aby zapobiec tworzeniu folderu w menu Start.
  • Usprawniono zakładkę opcji, usuwając niepotrzebny przycisk „Zastosuj”.

  Poprawki

  • Zlikwidowano fałszywe alarmy powodowane w niektórych okolicznościach przez programy Word i Excel.
  • Zlikwidowano fałszywy alarm związany z ograniczaniem zagrożenia ataku LoadLibrary.
  • Zlikwidowano fałszywy alarm związany z internetowymi aplikacjami Java.
  • Naprawiono błąd dotyczący konwersji sygnatur czasu.
  • Naprawiono błąd, który może wywołać zatrzymanie ochrony podczas rozruchu systemu.
  • Naprawiono błąd, który może uruchomić, zatrzymać ochronę w związku z LUA.
  • Naprawiono błąd występujący podczas próby aktywacji nieprawidłowej licencji.
  • Naprawiono błąd w zakładce „Ustawienia” interfejsu użytkownika.

  Nowe funkcje

  • Dodano nowe środki ograniczające zagrożenia trzeciej warstwy dla IE, Javy i Office.
  • Dodano domyślną ochronę dla bardziej popularnych przeglądarek.
  • Dodano rodzinę przeglądarek opartą na Chromium.
  • Dodano nowe okno ostrzeżenia ze szczegółami ataku.
  • Dodano powiadomienie o ochronie w zasobniku.
  • Dodano zaawansowane opcje ograniczania zagrożenia dla danej rodziny.
  • Dodano możliwość konfiguracji opcji ogólnych.
  • Dodano przycisk przeglądania przy dodawaniu osłon niestandardowych.
  • Dodano nowy mechanizm zmniejszający liczbę znanych fałszywych alarmów.
  • Dodano anonimowe zgłaszanie zablokowanych ataków.
  • Dodano okno potwierdzenia dla formatu pliku przy zgłaszaniu ataku.
  • Dodano powiadomienia Premium w wersji bezpłatnej/próbnej.

  Ulepszenia

  • Usprawniono proces aktualizacji, aby nie wpływał na istniejące osłony niestandardowe.
  • Usprawniono widoczność wyjątków konsoli zarządzania w interfejsie.
  • Usprawniono raportowanie błędów i awarii.
  • Dodano brakujące powiadomienia interfejsu dla kont użytkowników-gości.
  • Usprawniono zarządzanie instalacją, aby zapobiec tworzeniu folderu w menu Start.

  Poprawki

  • Zlikwidowano fałszywe alarmy powodowane w niektórych okolicznościach przez programy Word i Excel.
  • Zlikwidowano fałszywy alarm związany z ograniczaniem zagrożenia ataku LoadLibrary.
  • Zlikwidowano fałszywy alarm związany z internetowymi aplikacjami Java.
  • Naprawiono błąd dotyczący konwersji sygnatur czasu.
  • Naprawiono błąd, który może wywołać zatrzymanie ochrony podczas rozruchu systemu.
  • Naprawiono błąd, który może uruchomić, zatrzymać ochronę w związku z LUA.

  Nowe funkcje

  • Przepisanie kodu silnika (DLL) w celu ulepszenia stabilności i kompatybilności.
  • Dodano środki ograniczania zagrożeń DEP Enforcement, Anti-HeapSpraying i BottomUp ASLR.
  • Dodano nowe zabezpieczenia dotyczące „hartowania aplikacji” dla warstwy zerowej.
  • Dodano nowe środki ograniczania zagrożeń warstwy pierwszej przed atakami ROP.
  • Dodano nowe środki ograniczania zagrożeń warstwy pierwszej przed atakami StackPivoting w systemach 64-bitowych.
  • Dodano nowe środki ograniczania zagrożeń wywołujących warstwy drugiej dla systemów 64-bitowych.
  • Dodano nowe środki ograniczania zagrożeń zachowania aplikacji warstwy trzeciej.
  • Dodano tryb próbny, aby umożliwić przetestowanie wersji Premium.
  • Dodano kwarantannę zablokowanych ładunków z wykrywania w warstwie trzeciej.
  • Dodano edycję nazwy pliku dla osłon domyślnych i niestandardowych.
  • Dodano bitmapy do interfejsu użytkownika.
  • Dodano powiadomienie zasobnika „Wstrzymano ochronę”.
  • Dodano nowy licznik, który zlicza aplikacje, a nie procesy.

  Ulepszenia

  • Usprawniono komunikację IPC między DLL usługi i ochrony.
  • Usprawniono zarządzanie 64-bitowymi procesami poprzez nieprzerwane działanie mbae64.exe.
  • Usprawniono „inne” niestandardowe profile osłon, aby zmniejszyć potencjalną liczbę fałszywych alarmów.
  • Uaktualniono domyślną osłonę Foxit Reader do najnowszej wersji.
  • Usprawniono telemetrię i rejestrowanie zagrożeń.

  Poprawki

  • Zlikwidowano fałszywe alarmy powodowane w niektórych okolicznościach przez programy Word i Excel.
  • Zlikwidowano fałszywe alarmy przy instalacji i uruchamianiu po raz pierwszy Silverlight.
  • Ulepszono rozwiązywanie konfliktów z aplikacjami innych producentów.
  • Naprawiono opcje edycji i wielokrotnego zaznaczenia w zakładce „Osłony i wyjątki”.
  • Naprawiono błąd związany z kliknięciem ikony w zasobniku prawym przyciskiem myszy w systemie Windows 8.1.
  • Naprawiono zamykanie się interfejsu użytkownika po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony w zasobniku.
  • Naprawiono błąd przy podwójnym kliknięciu ikony zasobnika przy otwartym interfejsie użytkownika.
  • Naprawiono problemy z licznikiem chronionych aplikacji przy korzystaniu z Chrome i Java.
  • Naprawiono błąd występujący podczas porzucania procesu w niektórych okolicznościach.
  • Naprawiono pozostałe problemy związane z Java, które powodowały pojawianie się w niektórych okolicznościach fałszywych alarmów.
  • Naprawiono wywoływanie DoS przez sterownik MBAE.

  Nowe funkcje

  • • Dodano nowe techniki wykrywania dla warstwy pierwszej i drugiej
   • Usprawniono różne aspekty instalacji i automatycznych uaktualnień
   • Usprawniono interfejs użytkownika, aby łatwiej było aktywować wersję Premium
   • Usprawniono telemetrię informacji zagrożeń
   • Usprawniono osłony, aby zapobiec spowalnianiu i fałszywym alarmom w aplikacjach pulpitu
   • Zlikwidowano fałszywy alarm dotyczący dodatku do programu Excel
   • Naprawiono błąd przy uruchamianiu za pomocą skrótu z pulpitu po instalacji
   • Uaktualniono strukturę przechwytującą

  Nowe funkcje

  • Dodano nowe techniki ochrony dla warstwy „Ochrona przed obejściem zabezpieczeń systemu operacyjnego”
  • Dodano nowe techniki ochrony dla warstwy „Ochrona zachowań aplikacji”
  • Dodano możliwość uaktywnienia i wyłączenia ustawionych wcześniej osłon
  • Dodano możliwość zarządzania (dodawania/usuwania) osłonami niestandardowymi
  • Dodano wizualne rozróżnienie w ikonie zasobnika między uruchomionym i zatrzymanym skanowaniem
  • Dodano wizualne rozróżnienie między osłonami ustawionymi, niestandardowymi i CLI
  • Dodano automatyczne uaktualnienia do nowszych wersji
  • Dodano rozróżnienie między wersją bezpłatną i Premium w oparciu o klucz licencyjny
  • Wersja bezpłatna chroni przeglądarki, rozszerzenia przeglądarek i skrypty Java
  • Wersja Premium zawiera zarządzanie wszystkimi osłonami, w tym niestandardowymi
  • Usprawnione zamykanie aplikacji, gdy atak blokuje do niej dostęp
  • Poprawiono optymalizację wyników przez 3,5-krotne zmniejszenie rozmiaru MBAE.EXE
  • Zmieniono folder dzienników MBAE na %AllUsersProfile%\\Malwarebytes Anti-Exploit
  Uaktualniono licencję końcową użytkownika
  • Naprawiono błąd z miganiem interfejsu użytkownika przez sekundę przed zminimalizowaniem do zasobnika
  • Naprawiono błąd z niektórymi elementami API hook
  • Naprawiono błąd z wyłączaniem osłony tuż po instalacji
  • Naprawiono wykrywanie fałszywych alarmów podczas odtwarzania płyt DVD za pomocą Windows Media Player

  • Reparatie van bugs

  Zmiany:

  • Zawartość Malwarebytes Labs w konsoli
  • Odświeżanie widoków przez przeciąganie
  • Więcej języków
  • Powiadomienia o problemach

  Zmiany

  • Usuwanie szkodliwego oprogramowania z kart SD w systemie KitKat+
  • Obsługa systemu Android 6
  • Dalsza optymalizacja zużycia energii
  • Wybór języka w ustawieniach
  • Skanowanie trwa po zablokowaniu ekranu
  • Poprawka błędu dostępu dla niektórych urządzeń

  Zmiany

  • Usunięcie problemu z obracaniem na urządzeniach Kindle
  • Dodanie wsparcia dla języka tureckiego (Türkçe Dil Desteği)
  • Dodatkowe poprawki problemów wycieków pamięci
  • Usunięcie licznych błędów

  Zmiany

  • Reparatie van bugs
  • Memory usage improvements

  Zmiany

 • Reparatie van bugs
 • Nowe funkcje

 • Przeprojektowano interfejs użytkownika w celu zwiększenia wygody
 • Dodano wskaźniki stanu urządzenia w celu określania ważności problemu
 • W historii udostępniono bardziej szczegółowe informacje o skanowaniu
 • Dodano możliwość sortowania działających/zainstalowanych aplikacji wg nazwy i wielkości
 • Dodano wymuszenie zatrzymania/odinstalowania aplikacji
 • Dodano wprowadzenie podczas pierwszego wywołania programu
 • Zoptymalizowano czas uruchamiania programu
 • Zoptymalizowano czas przeładowania bazy danych zagrożeń
 • W celu szybszego wykrywania od początku napisano mechanizm porównywania SMS
 • Poprawiono wyświetlanie w trybie orientacji pionowej
 • Poprawki dotyczące awarii aplikacji
 • Poprawki usterek
 • Zmiany

  • Wykrywanie phishingowych adresów URL w wiadomościach SMS [nowa funkcja]
  • Zoptymalizowano skaner w celu ograniczenia zużycia baterii [poprawka]
  • Usunięto kilka drobnych błędów

  Zmiany

  • Możliwość wykrywania telefonicznych aplikacji szpiegujących (nowa funkcja)
  • Naprawiono problem z uaktualnianiem bazy danych
  • Naprawiono problem z podatnością na błąd Heartbleed (Uaktualniono wersję open SSL)
  • Naprawa błędów po wersji 1.04
  • Naprawiono problem z uaktualnianiem bazy danych
  • Możliwość wykrywania telefonicznych aplikacji szpiegujących
  • Drobne poprawki kodu oraz błędów

  Ulepszenia

  • Możliwość wyłączenia opcji archiwizacji skanowania

  Ulepszenia

  • Naprawa błędów związanych ze skanowaniem plików ZIP
  • Naprawa błędów związanych z tłumaczeniami
  • Naprawa błędów związanych ze skanowaniem plików i aplikacji na telefonach Nokia X
  <

  Nowe funkcje

  • Dodano obsługę języków: niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego i rosyjskiego
  • Dodano możliwość wyświetlania powiązanych domyślnych języków (francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego i rosyjskiego) bez zmiany języka przez aplikację
  • Dodano możliwość skanowania plików zarchiwizowanych i przechowywanych na zewnętrznej karcie SD
  • Dodano możliwość skanowania po restarcie systemu

  Nowe funkcje

  • Dodano wykrywanie potencjalnie niechcianych programów (PUP).
  • Dodano możliwość udostępniania aplikacji Malwarebytes Anti-Malware Mobile.
  • Dodano możliwość zaplanowania uaktualnień przez sieć Wi-Fi, aby zmniejszyć użycie danych.
  • Dodano obsługę języka francuskiego.
  • Naprawiono drobne błędy

  Nowe funkcje

  • Ustawienia powiadomień aplikacji mogą być zmieniane niezależnie od ochrony uruchomionej w czasie rzeczywistym.

  Poprawki

  • Naprawiono drobne błędy z wersji 1.0 i 1.01.

  Zmiany

  • Użytkownik może teraz włączać/wyłączać ochronę w czasie rzeczywistym
  • Użytkownik może ustawić ikonę powiadomień Malwarebytes na „wyłączona”, „włączona” lub „szara”
  • Użytkownik jest w stanie wyświetlać/ukryć następujące powiadomienia z zasobnika:
   • Postęp skanowania
   • Wynik skanowania
   • Uaktualnianie bazy danych
   • Zaplanowane skanowania
  • Użytkownik może teraz pobrać MBAM Mobile ze sklepu Amazon
  • Usunięto niepotrzebne wywołania API hockeyapp
  • Dodano obsługę urządzeń Kindle Fire
  • Skaner aplikacji nie zużywa zasobów procesora, gdy ekran jest wyłączony
  • Zmniejszono zużycie energii
  • Uaktualnianie bazy danych

  Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

  Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

  Wybierz język