Ponowne rozpatrzenie informacji o PUP

W jaki sposób identyfikujemy potencjalnie niechciane programy?

Analiza i kategoryzacja potencjalnie niechcianych programów to złożony proces. Programiści odpowiedzialni ze tego typu produkty rozwijają je w szybkim tempie. Niektóre programy mają nawet szereg cech typowych dla prawidłowego oprogramowania, których zadaniem jest maskować ich niepożądaną funkcjonalność. To nieustannie trwający proces, w którym przykładamy dużą wagę do identyfikowania typowych zachowań, aby zapewnić maksymalny poziom ochrony. W niektórych przypadkach, gdy dane zachowanie budzi wątpliwości, umieszczamy aplikację w stosownym wykazie — nawet jeśli nie odpowiada w ścisły sposób określonym kryteriom. Innymi słowy: kierujemy się własnym osądem.

Mimo iż wyróżniamy potencjalnie niechciane programy, to użytkownik decyduje o ich zachowaniu lub usunięciu za pomocą listy wykluczeń.

Oto niektóre ze stosowanych przez nas kryteriów:

  • natrętne, mylące lub wprowadzające w błąd reklamy, oznaczenia marek bądź praktyki wyszukiwania;
  • nadmierne rozpowszechnianie bądź wprowadzające w błąd praktyki rozpowszechniania, łączenia lub rezygnacji;
  • agresywne lub wprowadzające w błąd zachowanie, zwłaszcza związane z zakupem lub licencjonowaniem;
  • nieuzasadnione, zbędne, nadmierne, niezgodne z prawem lub wprowadzające w błąd modyfikacje konfiguracji lub ustawień systemu (w tym pasków narzędzi i ustawień przeglądarki internetowej);
  • utrudniona dezinstalacja lub usuwanie oprogramowania;
  • przewaga negatywnych opinii lub ocen społeczności użytkowników;
  • negatywny wpływ na komfort użytkowania;
  • inne praktyki typowe dla oprogramowania riskware, scareware, adware, greyware lub innego oprogramowania uznawanego powszechnie za niechciane przez społeczność użytkowników.

Aby nasze analizy były zawsze przydatne, regularnie aktualizujemy nasze oprogramowanie o aplikacje spełniające te kryteria. Mimo iż w naszej pracy zachowujemy maksymalną ostrożność, czasami możemy popełniać błędy. Jeśli chcesz przesłać swoją aplikację do ponownego rozpatrzenia, napisz do nas na adres pup@malwarebytes.com.

W większości przypadków wydawcy potencjalnie niechcianych programów nie są amatorami. To wyrafinowane firmy dysponujące dużymi budżetami i infrastrukturą. Dlatego nowe formy potencjalnie niechcianych programów pojawiają się i rozprzestrzeniają z dużą częstotliwością. Aby reagować odpowiednio szybko, zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania, rozszerzania i aktualizowania naszych kryteriów bez uprzedniego powiadamiania lub zapowiedzi.

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język